Teamontwikkeling bevorderen

Zoals in ons eerdere blog is verteld, gebruiken wij sinds anderhalf jaar de Belbintest om ons team te analyseren. Hierdoor kunnen we ieder keer weer de teamontwikkeling bevorderen. Niet alleen krijgen wij een overzicht over de wensen en behoeftes van onze medewerkers, het geeft ons ook een kans om de samenwerking te verbeteren door bepaalde maatregelen te nemen. Lees verder voor een uitgebreide uitleg over hoe Belbin bij 8D Games in zijn werk gaat en hoe wij de resultaten toepassen in onze dagelijkse bezigheden.

Teamontwikkeling Bevorderen met Belbin

De Test

Bij 8D Games worden de werknemers gevraagd om ieder half jaar de Belbin test te doen. Na de test krijgt de werknemer alleen zijn eigen uitslag te zien. Hier kan hij of zij aflezen welke rol of rollen hij of zij nou eigenlijk vervuld. Vaak vervult iemand meerdere rollen, waarbij één of twee rollen dominant zijn. Zo kan iemand zien dat hij voor 40% een onderzoeker is, maar voor 22% een zorgdrager. De overige 38% ligt verspreid over de resterende rollen. Werknemers die al langer bij 8D Games werken, komen te weten of hun rol binnen het team veranderd is. Nieuwe werknemers, zoals de stagiairs, komen erachter hoe zij in het team liggen van 8D Games. “De test zelf maken is niet verbijsterend,” zegt stagiair Tom, “Waar ik wel heel erg naar uit kijk, zijn de resultaten! Het is heel interessant om te weten te komen hoe je het team op individueel niveau versterkt en hoe anderen dat ook doen.”

De Analyse

Bij 8D Games kijken we ook naar de rolverdeling van ieder personeelslid in verschillende samenstellingen. Zo zien we bijvoorbeeld dat er bij de Art-afdeling van 8D vooral planten zijn, omdat ze gemiddeld creatiever zijn. Bij de programmeurs zijn er gemiddeld veel bedrijfsmannen, zij zijn over het algemeen praktischer ingesteld. Soms valt het op als er in een bepaalde groep een rol mist. Als er bij de leidinggevenden van een bepaalde afdeling geen vormer zit, neemt deze groep lastig besluiten.

De Toepassing

Kort nadat de analyse is afgerond komt iedereen bij elkaar en worden de huidige teamsamenstelling en de conclusies van het onderzoek met elkaar besproken. De resultaten leiden tot veranderingen op collectief en individueel niveau. 

De analyse wordt bijvoorbeeld meegenomen in sollicitatiegesprekken voor zowel vaste werknemers en stagiairs. Daarnaast hebben de projectleiders een beter idee hoe collega’s werken in een team. Op individueel niveau houden de medewerkers meer rekening met de rol van anderen en die van henzelf. Als er bijvoorbeeld maar één zorgdrager in het team zit, kan er een belletje gaan rinkelen wanneer diegene iets zegt. Dat is waarschijnlijk iets waar anderen nog niet over hebben nagedacht. 

Voorbeelden

Bij 8D Games hebben we bijvoorbeeld de structuur van brainstormsessies aangepast zodat die efficiënt lopen. Planten zijn wat introvert en krijgen vaak creatieve, goede ideeën wanneer hen meer tijd en rust wordt gegeven. Daarom geven wij op tijd aan bij planten dat er een brainstorm aankomt, zodat ze zich erop kunnen voorbereiden. Onze zorgdragers en waarschuwers krijgen een rol aan het eind van de brainstorm. Zij hebben een scherp gevoel voor het selecteren van plausibele ideeën. Daarna wordt een vormer ingezet om besluiten te nemen en een plan van aanpak te maken.

Natuurlijk is dit geen vaste regel en is er genoeg ruimte voor andere teamsamenstellingen. Let dan wel op een aantal zaken: voeg bijvoorbeeld een extra groepswerker toe aan een brainstorm met vormers, zodat planten ook aan het woord komen. Met informatie over teamrollen zou een projectleider nieuwe methodes kunnen introduceren om een brainstorm zo fijn mogelijk voor elk teamlid te laten verlopen.

Zelf de Test doen

In anderhalf jaar tijd heeft Belbin flink geholpen met het stimuleren van de teamontwikkeling bij 8D Games. Wil je ook met je team de Belbin test doen? Ga dan naar de officiële site van Belbin test.

De Belbintest is slechts één manier hoe wij de samenwerking bevorderen. Ga naar deze blog om over onze teamvriendelijke werkwijze Scrum te lezen.