Het jaar van 8D Games: stappen maken in een roerig jaar

12

Projecten en nieuwe samenwerkingen

702

(Online) dansjes tijdens de daily stand-up

Corona, thuiswerken, verhuizen naar een nieuw pand, werken op anderhalve meter en toen toch opniéuw thuiswerken… Het jaar 2020 was roerig, maar gelukkig hebben we fijne partners die – net als wij –  zo goed mogelijk naar oplossingen hebben gezocht. Daardoor hebben we alsnog mooie projecten kunnen afronden voor onder meer de Universiteit van Twente, het Ministerie van Sociale Zaken en verschillende Europese partners. Nog beter nieuws: er liggen voor 2021 heel veel mooie plannen en partnerschappen in het verschiet! Bekijk hieronder per thema waar we ons mee bezig hebben gehouden én welke projecten we in het nieuwe jaar verder uitbouwen.

Onderzoekstools met impact

Samenwerken met kennisinstellingen als de Hanzehogeschool, NHL Stenden, de Universiteit van Twente en de Radboud Universiteit geeft ons veel voldoening. Enerzijds omdat serious gaming zich uitstekend leent als onderzoeksinstrument, anderzijds omdat we onze spellen graag een onderbouwde fundering meegeven.

Lees meer

Kinderen spelend in beweging

Slechts 55% van de Nederlandse kinderen tussen de 4 en 11 jaar voldoet aan de beweegnorm. Samen met partners binnen de sport- en welzijnssector willen wij hier verandering in brengen. Nu en de komende jaren werken we verder aan Missie Master en vernieuwende zwemlesmethodes.

Lees meer

Digtalisering met een doel

Voor het nieuwe jaar staan twee mooie serious games rond digitalisering op het programma: Digitales en Digi Juf. Digitales zet techniek in om erfgoed onder de aandacht te brengen van schoolgaande kinderen. Digi Juf helpt dezelfde doelgroep met beter leren lezen op een veilige, speelse manier.

Lees meer

Onderzoekstools met impact

eZoon

Serious game over infectieziektes
Universiteit Twente

Begin dit jaar leverden we eZoon op voor de Universiteit Twente, een serious game over besluitvorming rond infectieziektes die van dier op mens worden overgedragen. Een thema dat met de komst van de coronacrisis opeens hyperactueel werd. ‘Ingehaald door de werkelijkheid,’ zoals Maarten stelde. Des te meer werd duidelijk waarom slimme digitale tools binnen onderzoekstrajecten van belang zijn. We waren dan ook erg blij met een al even urgente vervolgopdracht waarbij – naast de Universiteit van Twente – ook de Universiteit van Münster aansloot. Het doel: verkennen hoe serious gaming kan bijdragen aan het aanleren van een goede ‘handenwas-routine.’

Tina’s Handenwereld

Handenwas-game voor kinderen
Universiteit Twente & Universiteit van Münster

In de tweede helft van 2020 hebben we gewerkt aan ‘Tina’s handenwereld’, een game-prototype waarmee kennis over handen wassen op een aansprekende, activerend manier overgebracht wordt op kinderen tussen de 6 en 8 jaar. De speler wordt meegenomen in een fantasieverhaal binnen de ‘handenwereld’ van Tina. In de handenwereld zien kinderen dat sommige plekken – bijvoorbeeld vochtige locaties met weinig frisse lucht – aantrekkelijker zijn voor slechte bacteriën. Op deze plekken treffen ze véél meer ‘bacterie-poppetjes’ aan dan op andere plekken. Met een puzzelspel leren de kinderen vervolgens in welke volgorde ze de ‘handen-was-stapjes’ het beste kunnen uitvoeren.

Kinderen spelend in beweging

Sibbe en Liefke

Spelenderwijs leren zwemmen
Sportbedrijf Drachten & Skander Marketing

offline gamification

Ook dit jaar werkten we met partner Sportbedrijf Drachten gestaag door aan innovatieve projecten om kinderen in beweging te krijgen. Niet alleen met digitale producten, maar ook met offline spelvormen, zoals het zwemlesboek ‘Sibbe en Liefke.’ Een gamification van de zwemles, zodat alle kinderen met vertrouwen en plezier hun zwemdiploma kunnen halen. Wij gaven visueel vorm aan het verhaalconcept van Skander Marketing en ontwierpen bijpassende munten die de kinderen extra motiveren hun zwemdoelen te behalen.

Missie Master

Brug tussen offline en offline
Stichting Move2Play

serious games bewegen

Een project waar we samen nog veel langer aan door gaan bouwen: Missie Master! Via deze app kunnen buurtsportcoaches ‘missies’ invoeren die kinderen in hun eigen buurt kunnen spelen. De missies kunnen allerlei vormen aannemen: deelnemen aan een activiteit op een lokale sportclub, een opdracht uitvoeren in de plaatselijke speeltuin of het antwoord vinden op een kennisvraag. Met de missies verdienen kinderen gadgets voor hun eigen spion in de app. Het doel: beweegmissies in elke buurt, voor kinderen uit alle milieus. Daar gaan we voor in 2021! 

Digitalisering met een doel

Digitales

Interactief verhalenboek
Bureau Maalstroom, Afûk, Tresoar, Fers

Afgelopen oktober kregen we prachtig nieuws: het Stimuleringsfonds honoreert het project DigiTales! Het doel is het ontwikkelen van een interactieve ‘verhalenbibliotheek’ met oude volksverhalen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar worden uitgedaagd om de verhalen te beleven. Zij kunnen op zoek gaan naar digitaal erfgoed: collecties, foto’s, schilderijen, objecten, wrakkaarten, video’s van het Fries Film Archief. Zo zorgen we ervoor dat gedigitaliseerd erfgoed meer gebruikt wordt en dragen we op een moderne manier bij aan het vergroten van het leesplezier. De ontwikkeling gaat vanaf het nieuwe kalenderjaar van start.

Digi Juf

Adaptief ‘Leesmaatje’ voor kinderen
Radboud Universiteit

Samen met het Centre for Language and Speech Technology gaan we in het nieuwe jaar werken aan ‘Digi Juf’. Met Digi Juf kunnen kinderen met een taalachterstand zelfstandig en spelenderwijs hun leesvaardigheid oefenen. In de tool zal hoogwaardige spraaktechnologie van de Radboud Universiteit ingezet worden. Deze spraaktechnologie maakt het mogelijk om subtiele afwijkingen in de spraak te herkennen die duiden op problemen bij het lezen. De ‘Digi Juf’ leest mee en past zich aan aan struikelblokken van de gebruiker.

Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Tot slot één van de grootste opstekers van afgelopen jaar: we verhuisden van bedrijvenverzamelpand Emmastate naar een eigen pand nabij de EnergieCampus Leeuwarden. We wilden meer ruimte om te brainstormen en doelgroepen, partners en onderzoekers te ontvangen. Daarom hebben we een inhouse brainstormruimte gerealiseerd: de Parabox. Een plek waar out-of-the-box gebrainstormd kan worden en professionals uit allerlei disciplines elkaar ontmoeten. Zodra corona onder de duim is, hopen we jullie hier te kunnen verwelkomen.