8D games maakt een anti pesten game

Sinds enige tijd is 8D Games in opdracht van Fier Fryslân bezig met het bedenken van een geschikte anti pesten game.

Hoe maak je nu een anti pesten game voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar? Dat lijkt wellicht niet zo moeilijk, maar als je goed nadenkt over het onderwerp stuit je al snel op een groot dilemma. Als de jongeren weten dat de game over pesten gaat, gaan ze sociaal wenselijk gedrag vertonen tijdens het spelen ervan. En dat is nu juist wat je niet wilt.

Je wilt ze een ervaring geven en laten nadenken over hun eigen gedrag. Over welke rol zij zelf spelen in de groep of individueel. Worden ze gepest of pesten ze zelf? Of doen ze helemaal niets als ze met pesten worden geconfronteerd?

Hoe kun je het zelfstandig denkproces van jongeren prikkelen? Immers vanuit eigen overtuiging ontstaat gedragsverandering.

Binnen 8D Games zijn wij er van overtuigd de oplossing te hebben gevonden. Het antwoord is even simpel als doeltreffend: neem een groep jongeren gedurende een week mee in de gedachtewereld van iemand die wordt gepest en koppel dit tegelijkertijd aan een soort speurtocht. Elke dag wordt er een half uur van de game gespeeld. Op deze manier krijgen de jongeren een ervaring die veel langer blijft hangen dan een voorlichting van 2 uur.

In onze game wordt Lars systematisch gepest door jongeren uit zijn klas. Tijdens het spelen van de game krijg je elke dag meer inzicht in de wereld van Lars. Wat houdt Lars bezig en wat doet dit met hem? Naast het onderwerp pesten zitten er in de game ook zoekopdrachten zoals bijvoorbeeld: Lars zijn jas is verstopt door een klasgenoot; zoek uit waar de jas nu is!

Het spelelement maakt dat er tijdens het behandelen van een onderwerp als pesten ook ruimte is voor een stukje competitie. Wie heeft de meeste opdrachten voorzien van een goed antwoord?

Gedurende de week dat de game speelt, zal de game onderwerp van gesprek zijn tussen de jongeren en zal de game dus veel meer losmaken bij hen. Ook voor een leerkracht geeft het meer inzicht in de groepsdynamiek als de game een week duurt. Bij de evaluatie kun je als leerkracht, eventueel samen met iemand van Fier Fryslân, vervolgens met de jongeren veel dieper ingaan op het onderwerp pesten.

Volgens ons is deze game een perfecte combinatie van enerzijds een serieus onderwerp en anderzijds een stukje groepscompetitie.

“Een week uit het leven van Lars” is een game die op alle scholen als middel kan worden gebruikt voor het terugdringen van pestgedrag.

Dirk Horjus