Brainstormen – de manier om ideeën te bedenken

Om al onze serious games te kunnen bedenken maken we vaak gebruik van dezelfde methode. Dit is de brainstorm methode, met behulp van deze manier om ideeën te bedenken weet 8D Games keer op keer nieuwe ideeën te komen. Door het gebruik van brainstormen houdt de creativiteit nooit op!

Wat is een brainstorm?

Bij 8D Games wordt veel gebruik van brainstormsessies om ideeën te bedenken. Maar wat is brainstormen nou precies en wat is het doel? Brainstormen is niet simpelweg een hele hoop ideeën bedenken maar juist de beste manier om creatieve oplossingen te verzinnen. Vandaar dat 8D Games zo houdt van deze manier om ideeën te bedenken.

Hoe werkt het?

Brainstormen heeft geen één correcte manier van uitvoeren en je kunt op veel verschillende manieren een brainstorm indelen. Wel bestaat een brainstormsessie uit twee verschillende fases, divergeren en convergeren. Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen deze twee.

Wat betekenen deze fases? Divergeren kan je ook de ideeënfase noemen, tijdens deze fase probeer je zoveel mogelijk ideeën te bedenken. Schrijf elk idee wat je hebt op, hoe gek ze ook zijn. Bij divergeren is het ook belangrijk dat je ideeën van anderen niet meteen afkeurt. Dit kan mensen weerhouden hun ideeën te delen en de creativiteit verstoren. Daarentegen moet je juist alle ideeën tijdens de divergentie fase met de rest van de groep delen. Dit kan de rest helpen om op andere ideeën te komen.

Een andere naam voor convergeren is de evaluatiefase. Tijdens deze fase ga je al de ideeën die bedacht zijn bij het divergeren evalueren. Uiteindelijk wordt het convergeren gebruikt om het beste idee tussen al je ideeën te vinden.

Voorbeeld van een brainstorm

De beste manier om te laten zien hoe een brainstormsessie werkt is gewoon door er een te laten zien. Daarom doorlopen we nu een brainstormsessie die laatst bij 8D Games gehouden is.

Om te beginnen wordt natuurlijk eerst de probleemstelling behandeld. Voor deze brainstormsessie moet er een manier bedacht worden waarop de duistere geschiedenis van Leeuwarden bekender kan worden gemaakt. Nu iedereen weet wat er precies opgelost moet worden kunnen we ideeën gaan bedenken. We gaan vijftien minuten lang allemaal verschillende ideeën bedenken. Hiernaast zijn alle ideeën te zien die bedacht zijn.

De tweede stap die we gaan maken is vooronderstellingen kraken. Hiervoor gaan we nog een keer naar de probleemstelling kijken en de cruciale kenmerken eruit halen. In ons geval zijn dat geschiedenis, toerisme, dark history, entertaining en permanent. Bij elk van deze kenmerken gaan we aannames bedenken. Dus bij geschiedenis zou je kunnen aannemen dat het saai is of dat alles feitelijk moet zijn. Bij dark history zou je kunnen aannemen dat het eng moet zijn. Na het bedenken van aannames bij elk van de kenmerken kunnen we deze gaan kraken. Bij elke aanname bedenken we een alternatief. Bij de aanname dat geschiedenis saai is zeggen we dat geschiedenis zelf niet saai is. Maar de manier waarop het gegeven wordt kan wel saai zijn. Nu alle aannames alternatieven gekregen hebben kunnen we door naar stap drie.

Voor de derde stap gaan we alle bedachte ideeën uit stap één koppelen aan de alternatieven uit stap twee. Om het makkelijker te maken geven we eerst elk idee een letter, en de bedachte alternatieven geven we een nummer. We zijn op zoek naar het idee wat het vaakst overeenkomt met de alternatieven die bedacht zijn. Het verhalenverteller idee slaat aan op het alternatief dat geschiedenis niet saai is, maar de manier waarop saai is. Omdat je geschiedenis via een verhalenverteller op een interessante manier kan vertellen.

Welk van mijn ideeën is nou het best?

Als laatste stap gaan we alle ideeën indelen in een COCD-box. COCD staat voor Centrum voor Onderzoek en Creatief Denken, de naam van de organisatie die de COCD-box methode hebben bedacht. Met behulp van deze box kun je ideeën indelen op basis van de uitvoerbaarheid en originaliteit van het idee. Een COCD-box heeft vier verschillende vakken. Niet realiseerbaar en niet origineel, realiseerbaar en niet origineel, niet realiseerbaar en origineel, realiseerbaar en origineel. De ideeën die in het realiseerbare en originele vak belanden zijn het best.

Na het invullen van de COCD-box nemen we een kijkje naar de plek van alle ideeën. Er is te zien dat ideeën B (AR applicatie), J (letterlijk galgje spelen) en E (verhalenverteller) het meest uitvoerbaar en origineel zijn. De verhalenverteller komt ook het meest overeen met de alternatieven uit stap drie. Hieruit kunnen we stellen dat een verhalenverteller het beste idee is om ons probleem op te lossen. Een idee bedenken is niet moeilijk. Maar het beste idee voor een serious game bedenken, daar komt heel wat meer bij kijken. Maar zoals je ziet kun je ons dat wel toe vertrouwen!