Design thinking stelt product en eindgebruiker centraal

In de game-industrie is design thinking al redelijk bekend maar deze methodiek is echt niet alleen voor 8D Games en vergelijkbare bedrijven weggelegd. Design thinking vereist namelijk empathie, omgaan met complexiteit en de durf om fouten te maken. Dat is niet alleen voorbehouden aan designers maar kan iedereen zichzelf aanleren. Design Thinking stelt de behoefte van de klant centraal en legt daar ook het beginpunt neer.  

Anders denken met Design Thinking?
Design thinking bestaat uit 3 aspecten

Design thinking is goed te vergelijken met de groei van een plant waarbij we van tevoren het eindresultaat ook niet kunnen bepalen. Een plant is tussentijds afhankelijk van voedingsstoffen en zonlicht en we weten pas op het einde hoe de plant er daadwerkelijk uit ziet. We kunnen alleen tussentijds invloed uitoefenen. Dit geldt ook voor design thinking. Door de creativiteit van diverse mensen, het optimisme, de empathie en het experimenteren wordt uiteindelijk het eindproduct afgeleverd zoals de eindgebruiker het wil.  

Aan het begin van elk project stellen we onszelf bij 8D Games onder andere de volgende vragen: Wat heeft de doelgroep nodig? Op welke manier zou de game het doel verhogen van de doelgroep en wat frustreert hen juist? En met deze vragen begint voor ons het design proces.

Design Thinking voelt nog wazig, hoe is dit toe te passen?

De exergame voor ouderenBij elk project beginnen we bij 8D Games door te bepalen wat de design challenge is. Oftewel het doel waar naartoe gewerkt wordt. Het bepalen van de juiste richting voor dit probleem wordt gedaan door de hoe-vraag te stellen. Met de exergame (beter bekend als de Schaatsgame) kwamen we in aanraking met het probleem dat we ouderen op een juiste manier, speciaal daarvoor afgestemde, oefeningen moesten laten doen. Om het probleem te definiëren, vroegen we  onszelf bijvoorbeeld af hoe de ouderen de oefeningen het beste konden doen. Deze en andere vragen hebben we gebruikt om het eindproduct (de ‘Schaatsgame’) steeds beter af te stemmen op de eindgebruiker (oftewel de ouderen). 

Goed, nu is het probleem helder maar wat nu?

Dan volgt de tweede stap: het design proces. Deze wordt vastgesteld na het bepalen van de design challenge en bestaat uit vijf fases. Al deze fases vinden plaats volgens een iteratief proces, oftewel al deze fases lopen in elkaar over en blijven doorgaan tot het einde van het project daar is. Er is geen speciale eerste stap om te starten en er is geen specifieke, laatste stap. Maar alle stappen zijn wel noodzakelijk om te doorlopen om zo op tijd bij te sturen en het project tot een goed einde te brengen. 

infographic_01

 

 

 

 

 

 • Fase 1: Empathie:
  In de huid van organisaties kruipen kan kennis, begrip en inlevingsvermogen opleveren voor nieuwe mogelijkheden en inspiratie voor nieuwe ideeën.
 • Fase 2: Definiëren:
  Een manier om inspiratie op te doen is door middel van observaties, veldwerk of gesprekken. Deze informatie kan omgezet worden naar een duidelijke richting voor ontwikkeling.
 • Fase 3: Ideevorming:
  Nieuwe ideeën kunnen ontstaan op basis van deze informatie en met behulp van concept technieken.
 • Fase 4: Prototypes:
  Door te experimenteren met prototypes worden de ideeën tastbaar en leveren directe feedback met betrekking tot verbetering en verfijning.
 • Fase 5: Doorontwikkelen en testen:
  Door continue doorontwikkeling en testen, kan het product steeds verbeterd worden. 

Binnen 8D gebruiken we design thinking graag om tot de kern van de wens (behoefte) te komen die de klant heeft. Dat de klant die zelf vaak nog niet helemaal duidelijk heeft maakt het proces zo boeiend. Het is een reis die we samen aangaan en waarvan we beide van tevoren nooit weten waar die zal eindigen.