raket turbostart

Ervaringen uit de praktijk

TAKE-OFF TRAJECT

Van idee naar concrete optie

Spel als katalysator voor gedragsverandering

Concepten met impact, ready for take-off

‘Hoe kunnen we er met een game voor zorgen dat kinderen bewuster omgaan met hun digitale privacy?’

Met die vraag klopte FERS – de Friese bibliotheekservice – bij ons aan. Wij hielpen hen materie uit hun ‘Data Detox Kit’ voor volwassenen te vertalen naar een game die aansluit bij de belevingswereld van kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

‘Tijdens de ontwikkelfase konden we vertrouwen op de expertise van 8D Games en daardoor de vaart maken die nodig was bij dit project.’

Wai-See Bos
Onderwijsspecialist, voormalig Adviseur Educatie

De uitdaging

Naast de vertaalslag van complexe materie naar aansprekende game, was er een bijkomende uitdaging: het spel over digitale privacy moest in relatief korte tijd gerealiseerd worden. Vanuit de Koninklijke Bibliotheek lag er namelijk het verzoek de game op te nemen in het aanbod van de Week van de Mediawijsheid. Lang verhaal kort: de game zou direct gespeeld worden door 200.000 basisschoolleerlingen! Des te meer reden om te zorgen voor een strak ontwikkelproces.

serious game digitale privacy

Samenwerking

Tijdens een take-off traject met verschillende belanghebbenden zijn we op zoek gegaan naar manieren om het onderwerp digitale privacy te vertalen naar de belevingswereld van kinderen. Bewustwording en plezier moesten natuurlijk hand in hand gaan. Na een creatieve brainstorm maakten we de opbrengst tastbaar met concept art in verschillende stijlen. Zowel de grafische stijlkeuzes als de gameplay toetsten we in een vroeg stadium aan de doelgroep, waardoor snel een goede fundering en richting ontstond.

mobile app of web app

Resultaat

De Data Detox Game, een serieus leuke surfgame die een perfect startschot is voor een gesprek over veiligheid op internet en digitale privacy. Zonder het grondige voorwerk – brainstorms met belanghebbenden, input van de doelgroep – was het onmogelijk geweest het ontwikkelproces zo voortvarend te laten voorlopen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid werd de Data Detox Game ontzettend veel gespeeld, Sterker nog: het was het meest gechashte onderdeel van de campagneweek voor basisschoolscholieren. Missie geslaagd!

‘Wij willen dat leraren actiever aan de slag gaan met het signaleren van armoede in de klas. Kan spel hierbij helpen?’

Annelies Kassenberg – verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen – vroeg ons haar onderzoeksresultaten op het gebied van armoedesignalering te vertalen naar een creatief spelconcept voor docenten in het voortgezet onderwijs.

‘Het was verrijkend om met 8D Games over onze onderzoeksthema’s te praten. Hun creatieve invalshoeken leverden voor ons weer nieuwe ideeën en inzichten op.’

Annelies Kassenberg
Lector Jeugd & Leefomgeving

De uitdaging

Lector Annelies Kassenberg – verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen – zet zich in om onderwijzers beter bekend te maken met signalen die duiden op armoede in een gezin. Zij ontwikkelde o.a. een handreiking voor docenten (‘Omgaan met armoede op scholen’) en het SoS-protocol: Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren. De vraag aan ons: hoe kan deze kennis vertaald worden naar een creatief spelconcept voor onderwijsprofessionals, waardoor zij meer in de ‘signalerings-stand’ gaan staan?

Samenwerking

Samen met Annelies en de mensen van Stichting Leergeld hebben we een volledige take-off sessie doorlopen. We faciliteerden allereerst een ‘Probleemstorm’ om alle wensen, kaders en belangen helder in kaart te krijgen. Vervolgens organiseerden we een brainstorm met experts uit het veld en werkten we de drie ‘topconcepten’ uit in tekst en met schetsen. Tot slot ondersteunden we bij het toetsen van draagvlak voor de spelconcepten onder onderwijsprofessionals.

Resultaat

Wij kijken altijd naar de vorm die het meest impact realiseert binnen de gestelde kaders. Soms is dat een digitale game, maar als een teamspel of bordspel meer effect heeft, dan kiezen we voor die vorm. Na het starttraject met Annelies lagen er drie heldere spelconcepten voor een specifieke setting: offline teamspellen die tijdens bijkomsten van vo-docenten gespeeld kunnen worden. Op basis van deze concepten kon een gefundeerde beslissing worden genomen: gaan we de spellen verder ontwikkelen en staan de professionals voor deze vorm open?

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wil jij op een innovatieve manier een probleem oplossen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij brengen orde in de chaos. Tijdens een take-off sessie doorlopen we in 4 tot 8 weken de volgende stappen.

 • We doen onderzoek naar de kern en de context van je vraag
 • We helpen je om een co-creatieproces met de doelgroep op te starten
 • We faciliteren een 'probleemstorm' met alle belangrijke stakeholders
 • We begeleiden een creatieve brainstorm
 • We visualiseren concepten waaruit de doelgroep kan kiezen
 • We maken een 'bouwplan' voor het beste concept
game laten ontwikkelen

‘Heb ik dit allemaal nodig?’

Wel als je een oplossing wilt die werkt. Je kunt geen droomhuis bouwen zonder de toekomstige bewoners bij het bouwproces te betrekken. Meer dan eens hebben we meegemaakt dat de doelgroep het probleem totaal anders zag dat je als buitenstaander zou verwachten. En die visualisaties? Die zorgen ervoor dat je zeker weet dat je elkaar begrijpt. Dat is met woorden alléén een stuk lastiger.

‘Kan ik dit niet zelf doen?’

Alleen als je ervaringsdeskundige, programmeur, designer, brainstormer, geldschieter, wetenschapper en gamification-expert ineen bent. In de ideeënfase zijn al deze verschillende perspectieven nodig. Leg je de basis niet samen met de doelgroep, creatieven en belanghebbenden, dan brengt dat risico’s mee voor het ontwikkeltraject. Denk aan gebrek aan draagkracht, uitloop of een product dat ongebruikt op de plank belandt.

Na het take-off traject heb je…

 • Tekstuele uitwerkingen onderzoek & brainstorms
 • Alle wensen van doelgroep en stakeholders helder in kaart
 • Een grafische uitwerking van 2 tot 3 creatieve concepten
 • Een uitgebreide planning en nauwkeurige kostenraming
 • Minder risico's tijdens ontwikkeltraject

Wil je hier nog eens wat dieper op ingaan?

Dit is Johan. Vakidioot op het gebied van co-creatie, design thinking en onderzoek. Johan is pas vader geworden, dus een bakje koffie gaat er altijd in. Bel of mail hem gerust om een afspraak te maken en al je ideeën aan hem voor te leggen. Groot, klein – maakt niet uit, zolang het maar sociale impact als doel heeft. Toevoegen op Linkedin mag ook! Vindt ‘ie leuk.