Growth Mindset vs Fixed Mindset in Serious Games

november 17, 2021In Gamification, GedragssturingDoor Rick de Vries

Games en serious games zijn uitermate geschikt om mensen te motiveren. Dit kan aan de hand van een zogeheten ‘vormbaar denkkader’ aan te leren. Dit is een begrip dat uitgewerkt is door psycholoog Carol Dweck. In haar boek over het denkkader van de mens heeft ze geschreven dat er in de basis twee denkwijzen zijn: het vast denkkader en het vormbaar denkkader (1). Deze denkwijzen staan beter bekend onder hun Engelse benaming Fixed Mindset en Growth Mindset. Om die reden zal ik de Engelse namen in dit artikel ook aanhouden. Onderstaand kom je erachter wat de begrippen betekenen, waarom ze belangrijk zijn en hoe ze in games toe te passen zijn.

Betekenis Growth & Fixed mindset

Denk je dat je een taak van nature goed kunt uitvoeren of denk je dat er werk nodig is om de taak uit te voeren? Kies je om met de taak te stoppen omdat je faalt? Dan is dat een signaal dat je een fixed mindset hebt. Denk je dat je het uiteindelijk wel kunt halen door bijvoorbeeld een betere voorbereiding of bij te leren, dan spreek je van een growth mindset. Hierbij is een belangrijk verschil tussen beiden. De growth mindset gaat ervan uit dat het leveren van een inspanning een vereiste is voor een goede uitkomst. Bij een fixed mindset is inspanning met een negatieve uitkomst een gebrek aan talent.

Het van elkaar leren bevordert de growth mindset

Het belang van de growth mindset

Allereerst is het gezin waarin je opgroeit en je contact met je ouders  van belang als het aankomt op het aanleren van een growth mindset. Echter is het niet zo dat je automatisch een growth mindset van je ouders overneemt (2). Om die reden kan het waardevol zijn om interventies zowel op volwassenen als kinderen te richten. Het voordeel van de growth mindset is dat het uiteindelijk leidt tot betere prestaties tegenover iemand die de fixed mindset aanhoudt (3). Veelal wordt het belang dat kinderen kunnen hebben van een growth mindset benoemd, echter is het ook raadzaam om het te belichten vanuit een didactisch oogpunt. Onderwijzers met een growth mindset zorgen namelijk voor meer plezier en betrokkenheid in het onderwijs voor kinderen (4).

Het maken van fouten is een leerweg naar een goede afloop

Hoe games de growth mindset motiveren

Heel veel games hebben één ding gemeen en dat is dat een slechte uitkomst niet het einde (het stoppen) betekent. Spring je bij Mario op een schildpad en ben je daardoor af, dan kun je meteen weer opnieuw beginnen. Klik je tijdens Candy Crush op een verkeerde rij en ben je af, dan kun je het weer herstellen met een volgende tactische zet. Deze vorm van gamedesign zorgt ervoor dat mensen leren dat ze kunnen verbeteren. Het bevordert de gedachtegang van de Growth Mindset. Het maken van fouten is een leerweg naar een goede afloop. Het leren omgaan met teleurstelling en het inzien dat je beter kunt worden. Deze ‘doelen’ kun je op vele manieren motiveren in games. Bijvoorbeeld, beloningen in de vorm van scores of het verzamelen van objecten kunnen ervoor zorgen dat spelers blijven doorgaan. Dit zijn elementen van gamification.

De wil om beter te worden in Candy Crush draagt bij aan de growth mindset.

Hoe de structuur van de growth mindset in games verstopt zit

Er zijn duidelijke verschillen tussen de fixed en growth mindset. Deze kun je op basis van vijf onderdelen onderscheiden: uitdagingen, obstakels, inspanning, kritiek en succes van anderen (1).

Framework Growth mindset

In games komen de bovenstaande onderdelen vaak van nature al terug. Een obstakel kan een lastige vijand zijn. Ga je door om die vijand te verslaan (growth mindset) of geef je op (fixed mindset). Deze basis zit zoals gezegd in de meeste games. Echter kun je ook specifiek mensen bewust maken met behulp van applied of serious games over de growth of fixed mindset. De basis leent zich als een uitstekend framework voor de ontwikkeling van een interventie.

Kinderen en de growth mindset

Dat bijvoorbeeld kinderen baat hebben bij het aanleren van de growth mindset blijkt uit een interventie die gericht was op het beter worden in lezen. In een Deens onderzoek kwam naar voren dat kinderen beter leerden lezen als er gebruik werd gemaakt van de growth mindset (5). Hierbij maakt het niet uit of kinderen van een migratieachtergrond komen of van laagopgeleide ouders.

Kinderen gingen beter lezen toen ze gebruik maakten van de growth mindset

Conclusie: betere resultaten met de growth mindset

Samenvattend kan worden gesteld dat het gebruiken van de growth mindset ervoor zorgt dat er betere resultaten worden behaald. Games maken van ‘nature’ al gebruik van hoe de growth mindset in elkaar steekt. Hierbij leren spelers dat het falen van iets niet slecht is, maar dat het een volgende stap in de voortgang is. Het is van belang om te realiseren dat het overbrengen van de growth mindset niet een automatisch proces is. Het onderwijs, ouders en verzorgers of serious games kunnen hier een actieve rol bij spelen zodat kinderen vanuit een fixed mindset naar een growth mindset kunnen overgaan. Aanvullend als tip kan er nog worden gekeken naar WOOP (mental contrasting) van Gabriele Oettingen.

Meer informatie over het motiveren zijn in de volgende artikelen te lezen uit de zelfdeterminatietheorie: competentie, autonomie & verbondenheid

Literatuur

  1. Dweck, C.S. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House.
  2. Haimovitz, K., & Dweck, C.S. (2016). What predicts children’s fixed and growth intelligence mind-sets? Not their parents’ views of intelligence but their parents’ views of failure. Psychological science27(6), 859-869.
  3. Dweck, C.S. (2015). Carol Dweck revisits the growth mindset. Education Week, 35(5), 20-24.
  4. Frondozo, C.E., King, R.B., Nalipay, M.J.N., & Mordeno, I.G. (2020). Mindsets matter for teachers, too: Growth mindset about teaching ability predicts teachers’ enjoyment and engagement. Current Psychology, 1-4.
  5. Andersen, S.C., & Nielsen, H.S. (2016). Reading intervention with a growth mindset approach improves children’s skills. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(43), 12111-12113.
Rick de Vries is student toegepaste psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens zijn stage bij 8D Games doet hij onderzoek naar de psychologie achter games, werkt hij mee als gedragsexpert binnen projecten en schrijft hij artikelen over zijn bevindingen.

Contact: rick.de.vries@8d-games.nl

Volg 8D Games op Linkedin om op de hoogte te blijven.