Op donderdag 15 april organiseren Stichting Inqubator en 8D Games als onderdeel van het Europese Eramus+ project ACBC een online kennissessie over cyberpesten. Een urgent thema, zeker nu: het aantal dagelijkse meldingen van cyberpesten bij de Kindertelefoon is sinds de start van de pandemie verdubbeld. Dit terwijl cyberpesten grote en langdurige gevolgen kan hebben voor het slachtoffer. Het is belangrijk om dit probleem samen met de jeugd te bestrijden. Tijdens de sessie bespreken we mogelijkheden en tools om dit op een effectieve manier te doen. Professionals uit de (jeugd)zorg en het onderwijs zijn van harte welkom om aan te sluiten.

 

Programma

  • Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu spreekt over jongeren en internetgebruik. Waarom heeft de online wereld zoveel impact op de jeugd? Wat zijn de gevaren? En hoe kun je hen daar als ouder, docent of jeugdwerker de juiste begeleiding in bieden?
  • 8D Games en Stichting Inqubator lanceren de serious game ‘ACBC’ en vertellen over het ontwikkeltraject, waarin co-creatie met de jeugd centraal stond. Het spel is te spelen op de smartphone en daagt jongeren op een eigentijdse manier uit om het gesprek aan te gaan over verschillende vormen van online pestgedrag.
  • Joost Thissen van stichting Reflexion spreekt over het belang van een pest-preventie beweging die gedragen wordt door jongeren zélf. Hoe kunnen lokale, herkenbare pioniers – van jonge topsporter tot prins Carnaval – een voortrekkersrol vervullen voor jeugd in hun eigen regio?
  • Jongerenwelzijnsorganisatie De Skûle zet zich in om jongeren een goede start te geven in het leven. Welke tendensen rond cyberpesten nemen zij waar onder de jeugd?
  • Rondvraag / afsluiting

Aanmelden
Deelname aan de kennissessie is gratis. Aanmelden kan via dit formulier. Via het opgegeven e-mailadres ontvangt u een aanmeldlink.

Datum: donderdag 15 april 2021
Tijd:
15.30 uur tot 16.30 uur
Locatie:
Online, via Microsoft Teams

Vragen
Meer informatie? Neem gerust contact op met Nynke (Inqubator) of Giel (8D Games).
Kent u mensen die mogelijk óók geïnteresseerd zijn in de preventie van cyberpesten? Deel deze uitnodiging gerust!