Sensorgames

We vinden het fantastisch om te innoveren in de zorg. Die passie is ontstaan toen we samen met bewegingsexperts van het Universitair Medisch Centrum Groningen mochten werken aan een revalidatiegame voor ouderen: de Schaatsgame. Deze exergame helpt ouderen om stabiel en soepel te blijven. Hoe? Door het uitvoeren van oefeningen leuk en meetbaar te maken: de speler staat voor een televisiescherm dat is aangesloten op een Kinect en ziet op het scherm een prachtig stuk natuurijs. Schaatsen maar!

schaatsgame
Schaatsgame

Behandelplan op maat met een serious game

Terwijl de oudere zinvolle oefeningen uitvoert op een leuke manier, registreert de bewegingssensor van de Kinect alle bewegingen. De data wordt vervolgens AVG-proof doorgestuurd naar de behandelaar via het Elektronisch Patiënt Dossier. Dat gebeurt heel precies en gedetailleerd: niet alleen is opeens inzichtelijk óf de client de oefeningen doet, maar ook op welke manier en met welk effect. Zijn er bijvoorbeeld afwijkingen in de bewegingen en hoe lang is een bepaalde beweging (goed) uitgevoerd? Dit soort gegevens helpen de behandelaar het behandelplan te verfijnen. De oefeningen kunnen spelenderwijs steeds beter toegespitst worden op de behoeftes en het kunnen van de oudere in kwestie.

Altijd in ontwikkeling

Ook voor onze exergames zijn we altijd op zoek naar nieuwe technieken, doorontwikkelingen en innovaties. Zo kunnen onze sensorgames met een draadloze verbinding worden aangesloten op een hartslagmeter. Dat geeft nog meer inzicht in de intensiteit van de oefeningen en maakt het makkelijker de cliënt op het gewenste inspanningsniveau te brengen. De oefeningen moeten niet te zwaar zijn, ook niet te makkelijk… Nee, ze moeten precies goed zijn en vooral: precies op maat. Daar worden we blij van.

sensorgames
sensorgame

Bewegen 2.0 met innovatieve sensorgames

Bewegingen registreren kan op heel veel manieren. We hebben veel ervaring met de inzet van de Kinect, maar we ontwikkelen ook toepassingen met de eigen smartphone, de Intel Realsense Processor of een gloednieuwe, vers-van-de-pers techniek waarin we waardevolle mogelijkheden zien. Er ontstaan voortdurend nieuwe manieren om bewegen leuk en meetbaar te maken. Om een voorbeeld te geven: met een combinatie van een reflecterende mat en infraroodcamera’s maak je van iedere ruimte een interactieve speeltuin. Dat zijn nieuwe ontwikkelingen waar we graag onze kennis van het sturen van gedrag op toepassen. Of we nou kinderen aan het voetballen moeten krijgen of ouderen moeten stimuleren gericht en rustig hun oefeningen uit te voeren: spelenderwijs krijgen we het voor elkaar met onze digitale tools, onze kennis van gedrag en onze creatieve inslag.

Kennisdeling en zorginnovatie

Hoe gek we ook zijn op ontwikkelen en nieuwe snufjes, ons uitgangspunt blijft simpel: onze serious games helpen mensen het beste uit zichzelf te halen. Daaruit volgt dat we ook onze sensorgames eerst en vooral toespitsen op de doelgroep en de behandelaren. Zij moeten met de exergame werken, dus hun wensen en behoeftes bepalen welke techniek het meest geschikt is. Daarnaast is de input van onze kennispartners onmisbaar: van medische centra tot universiteiten en hogescholen. Het is onmogelijk een innovatieve sensorgame voor de zorg te bouwen zonder de kennis van experts, behandelaren en artsen. Samen naar een betere zorg met serieus leuke sensorgames!

sensorgame

Bekijk voorbeeldprojecten