Serious games voor bewustwording

Serious games kunnen meerdere doelen hebben en elk doel heeft weer invloed op de opzet van de game. je kunt met serious games dingen meten, trainen en bewust maken. Over het thema bewust maken door middel van serious games willen we het gaan hebben.
Een bekende serious game in deze hoek is “Dafur is dying” waar je als vluchteling op zoek moet naar water, eten en onderdak. Een confronterende game waarbij je bewust word van de moeilijke omstandigheden in Dafur. In dit blog gaan we kijken naar twee andere voorbeelden van serious games voor bewustwording die zeer effectief gebleken zijn.

FloodSim

Floodsim2
FloodSim

In Engeland is het spel FloodSim uitgebracht waarin je de zeggenschap krijgt over de strategie om overstromingen tegen te gaan. In deze serious game moet je beslissingen maken over aanplanten van bomen en verhogen van dijken en alles wat er bij komt kijken om je te wapenen tegen de strijd.
De overheid financierde de game en had de volgende doelstellingen:
1 Inzicht geven op de gevaren van mogelijke overstromingen
2 Inzicht geven in werkwijze van de overheid mbt voorkomen van overstroming
3 Inzicht geven in kosten en kostenmanagement van de strijd tegen het water
4 In contact komen met burgers en bedrijven en hun visie op deze problematiek.

Je ziet 3x het woordje inzicht staan en dat geeft precies het doel weer. het is een informatieve serious game die bewustwording moet creeren.
En dat lukt goed. Meer dan 140.000 spelers heeft het spel al en in meer dan 200 artikelen is er over het spel geschreven.

Food Force

food-force-37
Food Force 2

Het spel Food Force is opgezet voor het VN Voedsel programma. In het spel kom je in een land waar honger heerst en is je doel het land zelfvoorzienend te maken qua voedselproductie zodat er geen honger meer is. De insteek is tweedelig:
1 Maak de speler bewust van het voedselprobleem in de wereld.
2 Maak de speler bewust van het werk van het VN Voedselprogramma.
Het spel kwam in een eerste versie uit in 2005 maar in 2011 kwam Food Force 2 uit als Facebookspel. Het is een populair spel ook al is het thema niet direct het meest aansprekend. Maar veel (jongeren) hebben het spel inmiddels gespeeld en zijn bewuster geworden van de honger in de wereld en de activiteiten van het VN Voedselprogramma.

Twee voorbeelden van games die enkel tot doel hebben bewustwording. Je hoeft niks te kopen, je hoeft niks te trainen maar door het te doen leer je over nieuwe situaties die misschien ver van je bed lijken te staan. Maar serious games voor bewustwording brengen ze dichtbij!

Maarten Stevens

Speel zelf FloodSim