Valorisatie van serious games

Waar veel projecten met serious games tegenaanlopen is het kortzichtige: wat kost het? Bijna altijd is dat de eerste vraag. Veel bedrijven en instellingen kijken vooral naar de kosten van de game. Maar ze vergeten in onze ogen juist te kijken naar het kostenbesparende effect van serious games en juist daarin ligt de grote winst van de serious games.
Valorisatie van serious games is dan ook erg belangrijk. Met een goede valorisatie kun je inzichtelijk maken wie welke kosten heeft en vooral, wie welke opbrengsten heeft aan de serious games. Maar bovenal, valorisatie van serious games kunnen de game industrie eindelijk tot een volwassen bedrijfstak maken.

Wat is valorisatie?

In valorisatie zit het woord valor wat waarde betekend. Valorisatie gaat dan ook om het inzetten van alle aanwezige kennis om zo inzicht te krijgen in de waarde van een product of dienst. Valorisatie geeft je dus een 360 graden inzicht en overzicht van alle belanghebbenden bij de game op het gebied van kosten en opbrengsten. Valorisatie is dus een belangrijke stap om te meten of een project een gezonde slagingskans heeft.

Vertaal je valorisatie naar serious games dan kijk je dus naar de waarde die een serious game kan hebben in de maatschappij. Als voorbeeld nemen we de exergame waar wij voor het UMCG aan werken. Je bekijkt alle belanghebbende, van mantelzorgers, tot zorgverzekeraars, huisartsen maar bijvoorbeeld ook de gemeente. Je maakt een inschatting wat elke partij moet doen om de game tot een succes te maken. Zo moet de mantelzorger waarschijnlijk tijd investeren om de oudere te helpen en stimuleren de exergame te spelen.
Zo ga je elke partij bij langs. Daarna kijk je wat het kan opleveren. Stel nu dat de mantelzorger 3 uur bezig is met het helpen en stimuleren van de game maar er niks voor terug krijgt… De kans is dan klein dat de mantelzorger er veel tijd en moeite in gaat stoppen. Maar stel nu dat door de game de mantelzorger ineens minder tijd aan zorgen kwijt is, dan heeft die ineens een belang.

Zo ga je tijdens de valorisatie van serious games stap voor stap de partijen bij langs. En vaak kom je bij belanghebbenden die je eerder nog niet zag. Zo hebben gemeentes belang bij een exergame. Als ze door de exergame minder scootmobielen nodig hebben levert de game dus een kostenbesparing op. En mensen die kunnen rekenen zullen liever 40.000 euro in een game betalen dan 150.000 aan zorgkosten voor ouderen die gevallen zijn.

De vraag, wat kost het is dus niet zo interessant. Wat levert het op, die vraag is veel interessanter. En als het meer oplevert dan dat het kost, dan heb je een gezond project. Daarom is valorisatie van serious games belangrijk. Ook om de game industrie van het zolderkamer imago af te krijgen en om kosten baten analyses te maken zodat potentiele opdrachtgevers een duidelijk beeld krijgen wat de meerwaarde van games is.

Maarten Stevens