‘Een belangrijke voorwaarde die we hebben meegenomen is schaalbaarheid; blijkt het prototype effectief, dan moet het voor het hele werkveld haalbaar en eenvoudig zijn om de tool ook te gaan gebruiken.’ 
Dr. Stijn Deckers | Stichting Milo & OOK-OC!


Stichting Milo, OOK-OC! en 8D Games werken samen aan een uitdagend innovatietraject: de ontwikkeling van een game die orthopedagogen, psychologen en behandelaars helpt om de cognitieve vaardigheden en mogelijkheden van kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) in kaart te brengen. Kinderen met CMB spreken niet of nauwelijks en hebben naast spraaktaalproblemen vaak een combinatie van een verstandelijke, zintuiglijke en/of motorische beperking. Dr. Stijn Deckers, verantwoordelijk voor Kwaliteit en Innovatie bij Stichting Milo en bestuurder van OOK-OC!: ‘Een belangrijke voorwaarde die we hebben meegenomen is schaalbaarheid; blijkt het prototype effectief en gaat de ontwikkeling door, dan moet het voor het hele werkveld haalbaar en eenvoudig zijn om de tool ook te gaan gebruiken.’   

Praktijkgestuurd innoveren

Het innovatietraject is ontstaan vanuit de dagelijkse behandelpraktijk van Milo, behandel- en expertisecentrum op het gebied van ondersteunde communicatie (OC) voor mensen met CMB. Deckers: ‘Professionals hebben op dit moment geen breed inzetbare, onderbouwde tools om het cognitief vermogen en leerpotentieel van hun cliënten gedegen in kaart te brengen. Dat is ook complex: hoe breng je op een goede manier in kaart wat een kind wel of niet begrijpt wanneer het niet kan praten? En daarnaast ook problemen heeft met motoriek – zoals iets kunnen aanwijzen – of met horen en/of zien? Hoe maak je zo’n tool tegelijkertijd toepasbaar voor kinderen die alleen hun ogen, maar niet hun lijf kunnen gebruiken? Door verschillende hulpmiddelen en sensoren slim te combineren willen we een hier een passende oplossing voor vinden.’  

Drie speelmogelijkheden

8D Games is technische partner in het innovatietraject. Creatief directeur Giel Hekkert: ‘Voor ons team is dit een droomklus, zowel qua technische complexiteit als qua ambitie om de zorg richting deze kinderen nog beter te maken. Het prototype dat nu in de steigers staat is out-of-the-box qua hardware die aan elkaar verbonden is en speelbaar in drie verschillende situaties, afgestemd op de specifieke mogelijkheden van het kind: ‘alleen zien’, ‘alleen horen’ en ‘alleen voelen’. We kijken er ontzettend naar uit om de eerste speelbare versie te gaan testen.’  

communicatief meervoudige beperking spel
Impressie van gameplay. Het prototype wordt vanaf half maart 2023 getest.

Vooruitblik

De volgende stap is onderzoeken of de beoogde oplossingsrichting inderdaad de juiste oplossing is, aldus Deckers. ‘Dat doen we samen met de OC-behandelaren van Stichting Milo tijdens testmomenten in Leeuwarden en Schijndel. Zijn de resultaten positief, dan gaan we kijken hoe we het prototype verder kunnen brengen.’ Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling de opgedane kennis enkel voor de eigen organisatie te behouden: ‘We blijven investeren in nieuwe oplossingen en willen deze kennis delen met het hele werkveld; uiteindelijk moeten we samen de OC-zorgverlening tot een zo hoog mogelijk niveau tillen.’

Ben je benieuwd naar de voortgang van dit innoverend ontwikkeltraject? Bezoek ‘Cognitieve vaardigheden in kaart bij kinderen met CMB

Over Milo

Stichting Milo is een zelfstandig behandelcentrum voor ondersteunde communicatie dat zorg verleent aan kinderen en jongvolwassenen, tot 23 jaar, met communicatief meervoudige beperkingen. Wij zien altijd mogelijkheden in communicatieve ontwikkeling voor mensen met CMB en werken hier samen aan met het gehele netwerk (ouders, sociaal netwerk, professionals rondom het kind, andere zorgorganisaties). Milo werkt ambulant en verleent zorg en behandeling bij ouders en kinderen aan huis en in alle belangrijke leefomgevingen. Daarnaast biedt Milo intensieve dagbehandeling. De koppeling met de leerstoel ‘Ondersteunde Communicatie ‘aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Stichting OOK-OC! zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening, kennisontwikkeling en –overdracht in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, familieleden en professionals.

Over OOK-OC!

Stichting OOK-OC! wil de kwaliteit van ondersteunde communicatie voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) verbeteren. Dit doen we door onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten, methoden en diensten, zoals kennissources, interventieprogramma’s, applied gaming, technologische leerontwikkelingen en programma’s in het kader van Passend Onderwijs. Ook in het buitenland worden mooie producten, programma’s en methodes ontwikkeld. Wij gaan ervoor dat deze ook in Nederland bruikbaar worden door het maken van taalgerichte aanpassingen. OOK-OC! werkt nauw samen met de leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands en Stichting Milo. Zo zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zowel de wetenschap als de praktijk.  

Meer weten over serious games voor research?

Serious games als onderzoeksinstrument maken hun opmars. Maar heb je zelf nog nooit zo’n game gebruikt, dan blijft het hele idee toch wat abstract. Wat voor meerwaarde hebben games voor research en welke concrete voorbeelden zijn er al?

In gesprek over games voor research?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Neem contact op met Johan

Abonneer je op onze nieuwsbrief