Projecten

Van virtual reality experience tot bordspel: al onze projecten geven jonge spelers spelenderwijs een power-up voor het leven. Bekijk hier een dwarsdoorsnede van ons werk en laat je inspireren.


Meer weten over de rest van ons portfolio?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Johan werkt al een eeuw bij 8D en kan je overal over bijpraten!

Spelenderwijs oefenen met lezen en spreken

DigiJuf

Verhalen maken met een digitaal ’taalmaatje’

DigiJuf: spelenderwijs de taalvaardigheid ontwikkelen met behulp van spraaktechnologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. In een gezamenlijk onderzoekstraject verkenden we de potentie en praktische randvoorwaarden van game-based oefenen met spreken en lezen.

Het functionele prototype ‘DigiJuf’ werd succesvol getest met ruim veertig basisschoolleerlingen. De gekozen spelvorm prikkelt de creativiteit en verlegt de focus effectief van ‘leren’ naar ‘spelen’. Op basis van de testdata schreven onderzoekers van het Center for Language and Speech Technology nieuwe publicaties.

Serious game

Taalactivatie met een serious game

Fryske Bern: Een interactieve game die het gebruik van Fries bij jonge kinderen aanmoedigt. Dit starttraject, ontwikkeld in samenwerking met SFBO, verlaagt de Friese taaldrempel en vergroot de woordenschat. Het…
Serious game

Leren over digitale privacy met een game

In samenwerking met FERS en de Koninklijke Bibliotheek ontwikkelden wij een serieus leuke surfgame over digitale privacy: de Data Detox Game! Het spel is al door meer dan 200.000 basisschoolleerlingen…
Serious game

Ondersteunde Communicatie (OC) leren via een game?

Ondersteunde Communicatie (OC) is de inzet van alternatieve communicatievormen en -middelen voor mensen die niet of moeilijk spreken. Voor kinderen met een communicatieve beperking is het erg belangrijk dat de…
Serious game

Cultuureducatie in een digitale jas

Voor vele culturele instellingen en organisaties is het een uitdaging: verhalen over onze geschiedenis op zó’n manier presenteren, dat ook kinderen er enthousiast van worden. Geoparken de Hondsrug en Terra.Vita…
Serious game

Game over seksuele gezondheid

Shkorey (‘schatje’ in het Tigrinya) ontwikkelt een digitale spelomgeving die Eritrese nieuwkomers in Nederland voorziet van informatie over het menselijk lichaam, seksualiteit, geboortezorg en het opvoeden van kleine kinderen in…
Bord- en kaartspel

Kan een game helpen bij lastige gesprekken?

In gesprek over agrarische bedrijfsopvolging Een agrarische bedrijfsovername binnen- of buiten een familiebedrijf is altijd een spannende fase. Communicatie is tijdens deze fase de sleutel tot een soepele overname. Door…

Abonneer je op onze nieuwsbrief