eZoon

Interdisciplinaire samenwerking verbeteren

Samenwerking tussen experts uit de humane, publieke en veterinaire gezondheidszorg is cruciaal in de bestrijding van infectieziekten bij mens en dier. Tegelijkertijd zijn er bij een uitbraak van bijvoorbeeld vogelgriep allerlei conflicterende belangen in al die verschillende sectoren.

Kan persuasieve technologie – zoals een serious game – helpen bij het bevorderen van die broodnodige interdisciplinaire samenwerking? Een belangrijke onderzoeksvraag binnen het project ‘eZoon’ van het Centre for eHealth and Wellbeing Research van de Universiteit Twente, een internationaal samenwerkingsverband waarbinnen 8D Games advies- en ontwikkelpartner was.

De uitdaging

1
Het gameontwerp moet begrip van complexe besluitvorming bevorderen.
2
Zorg voor AVG-conforme speeldata voor zowel spelers als onderzoekers.
3
Creëer een boeiende ervaring zonder ‘juiste’ of ‘foute’ keuzes
Vragen? Of even sparren?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Johan denkt graag mee!

eZoon - Interdisciplinaire samenwerking

Kan een game interdisciplinaire samenwerking verbeteren?

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Bij een uitbraak moet snel gehandeld worden. Tegelijkertijd zijn er veel belangen en overwegingen in het spel. Wat een goede beslissing is voor de gezondheidszorg, kan gemakkelijk publieke of politieke verontwaardiging oproepen.

Onderzoekers van de Universiteit Twente begonnen met de identificatie en analyse van alle actoren die in beeld komen bij een uitbraak van zoönosen. In totaal werden 36 verschillende ‘rollen’ en belanghebbenden in kaart gebracht – wat veel zegt over de enorme complexiteit van het onderwerp. Vervolgens werden de belangrijkste actoren geïnterviewd om inzicht te krijgen in hun perspectieven en dilemma’s.

Zo hebben we het aangepakt

Een van de conclusies uit de probleemanalyse was dat professionals uit de humane, publieke en veterinaire gezondheidszorg zich meer bewust moeten worden van elkaars perspectieven en het belang van onderlinge samenwerking. Hier kwam de serious game in beeld als mogelijke oplossingsrichting. Op basis van de theoretische fundering en het gewenste gameconcept van de onderzoekers ging 8D Games aan de slag met de vormgeving, het game design en de programmatuur van de game. Ook adviseerden we over AVG-wetgeving en het verantwoord verzamelen en visualiseren van speeldata.

In de game krijgen spelers een praktische casus voorgeschoteld: er is een uitbraak van vogelgriep en er moeten moeilijke beslissingen worden genomen. Wat zou jij doen in dit stadium van de uitbraak, gebaseerd op jouw expertise? En wat gebeurt er met je mening als je ook een andere actor om advies vraagt? Gedurende het spel krijgen spelers inzicht in de moeilijke keuzes die alle actoren moeten maken in verschillende stadia van een zoönose-uitbraak. Om deze perspectieven echt een gezicht te geven, ontwierpen we verschillende personages die verschillende sectoren of belanghebbenden vertegenwoordigen, van boer tot politicus, in een gedetailleerde illustratiestijl die aansluit bij de wensen van de doelgroep.

Character design eZoon

“Games kunnen dankzij hun ‘fun’ factor een heel mooi middel zijn om dan laagdrempelig de dialoog te starten en op die manier toch multidisciplinaire samenwerking te stimuleren. Als die games dan ook nog online gespeeld kunnen worden, worden ook nog de eventuele logistieke en organisationele barrières geslecht. Voor ons project was dat de perfecte combinatie.”

Dr. Nienke Beerlage-de Jong

Assistent Professor

Deze resultaten hebben we gerealiseerd

In de serious game eZoon is er geen volledig ‘goed’ of volledig ‘fout’ – laat staan een winnaar. Dat zou te kort door de bocht zijn bij een spel over complexe besluitvorming met veel afhankelijkheden en nuances. De focus van de serious game ligt dan ook niet op het testen van kennis of protocollen, maar op het actief nadenken over en het afwegen van de dilemma’s die horen bij crisismanagement rondom een zoönose. Professionals krijgen zo meer inzicht in de beweegredenen van collega’s uit andere disciplines. Zij zien door het spelen de volledige scope van de besluitvorming. De afsluiting van het spel draagt bij aan het bestendigen van deze kennis. Gebruikers ontvangen een visuele weergave van hun eigen resultaten waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke belangen zij het meest geneigd zijn te behartigen.

Dit soort handvatten en bewustwordingsinterventies zijn een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van interdisciplinaire samenwerking bij complexe besluitvorming. Bovendien bieden speelsessies met professionals volop aanknopingspunten voor verdere kennisvergaring en onderzoek. Niet alleen naar de effectiviteit van de game, maar ook zeker om nog meer inzicht te krijgen in de kijk van de eindgebruikers op de voorliggende problematiek. Bijvoorbeeld door als onderzoeker een speelsessie te faciliteren of te observeren. In die zin is de serious game niet alleen een resultaat van onderzoek, maar ook een instrument voor nieuw onderzoek.

ezoon serious game wicked problems, 8D Games


De serious game eZoon draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3 van Goede Gezondheid en Welzijn door professionals een platform te bieden om te leren over complexe besluitvorming, inzicht te krijgen in de motivaties van collega’s uit andere disciplines en samenwerking te bevorderen. Door het spel te spelen, kunnen gebruikers zien welke belangen ze van nature geneigd zijn te behartigen. Dit kan leiden tot betere besluitvorming en uiteindelijk betere gezondheidsresultaten

Werk je aan een onderzoeksvoorstel waarin gaming een rol speelt?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Johan denkt graag mee!

Abonneer je op onze nieuwsbrief