VR-training ‘Reanimatie van pasgeboren baby’s’

Veilig oefenen in virtual reality

In samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden werken we aan een virtual reality training over reanimatie van pasgeboren baby’s. Het doel: doktoren en verpleegkundigen een toegankelijke manier bieden om de procedures van reanimatie bij pasgeborenen te oefenen.

De kracht van deze zorginnovatie

1
Veilige virtuele omgeving om de procedures te oefenen
2
Wisselende scenario’s met actieve stressmomenten
3
Regelmatig kennis uit de groepstraining opfrissen (individueel)
Meer weten over dit project?

Bel +31(0) 58 843 57 57

Mail giel@8d-games.nl

Giel vertelt graag meer!

VR reanimatie training baby

Kan virtual reality zorgprofessionals ondersteunen bij het aanleren van reanimatietechnieken?

Het is een situatie waar je eigenlijk niet aan wilt denken, maar waar je als zorgprofessional tóch op voorbereid moet zijn: het reanimeren van een pasgeboren baby. In samenwerking met het MCL onderzoeken we hoe virtual reality kan helpen bij het aanleren (en vooral: onderhouden) van deze vaardigheid.  Herhaling zorgt er immers voor dat je jezelf iets echt eigen kunt maken.

De VR-training is niet bedoeld om de training te vervangen, maar wél om het onderhouden van deze vaardigheid te stimuleren. Professionals kunnen in virtual reality regelmatiger de stappen en protocollen doorlopen die komen kijken bij het reanimeren van een baby. Op een moment dat het hen past, op zo realistisch mogelijke wijze en zonder dat er groepsgenoten bij nodig zijn.

Zo pakken we het aan

Tijdens een Starttraject zijn – samen met verpleegkundigen – allereerst een aantal knelpunten in kaart gebracht. Op dit moment worden de protocollen voor het reanimeren van een pasgeboren baby onderwezen tijdens een groepstraining. Er wordt geoefend met een pop. Veel cursisten blijken spanning te ervaren wanneer ze deze vaardigheid in groepsverband moeten oefenen; het is een beladen onderwerp en het is spannend wanneer collega’s je op de vingers kijken. Ook kost het simpelweg veel tijd om de training te organiseren, waardoor dit in de praktijk minder vaak gebeurt dan gewenst.

Een training in virtual reality kan bij dit soort knelpunten uitkomst bieden: de ervaring is immersief en professionals kunnen in VR individueel – op ieder moment dat het past – hun kennis van het protocol opfrissen. Uiteraard is het daarbij van belang dat de ervaring zo representatief mogelijk is. Om daar zoveel mogelijk gevoel bij te krijgen, is ons ontwikkelteam zelf naar een reguliere groepstraining geweest. Ontzettend leerzaam en het bracht veel nieuwe ideeën voor de VR-experience voort! Daarnaast heeft het ons veel inzicht geboden in de wijze waarop de VR-experience uiteindelijk geïmplementeerd moet worden binnen het zorgstelsel.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de VR-experience volgde ons projectteam zelf de cursus ‘reanimatie van pasgeboren baby’s’ in het MCL

‘Zelf meedoen aan zo’n training geeft ons een beter beeld van de reanimatieprotocollen die we gaan simuleren in VR, en vooral: in welke opzichten VR echt iets kan toevoegen aan het leerproces.’

Case: VR-training ‘Reanimatie van pasgeboren baby’s’

Giel Hekkert

Creative Director 8D Games

power-up in the making

Lees meer over: Serious games in de zorg

Momenteel werken we aan de wireframes van de VR-training ‘Reanimatie van pasgeborenen’. Een wireframe is een visuele weergave van de opbouw van de virtual reality ervaring. Welke scenario’s ziet de gebruiker wanneer, welke acties en vaardigheden horen daarbij? We streven naar de ontwikkeling van een virtual reality experience die in totaal zo’n 15 minuten duurt, realistisch is en inspeelt op veelvoorkomende stressoren die zich in het moment kunnen voordoen. Met de kracht van herhaling zorgen we ervoor dat zorgprofessionals goed zijn voorbereid op kritieke situaties.

De VR-training voor reanimatie van pasgeboren baby’s is nog in ontwikkeling. Volg ons op LinkedIN om op de hoogte te blijven van de voortgang!

Wireframesessie met zorgprofessionals MCL
Meer weten over de mogelijkheden van VR voor de zorg?

Bel 058 843 57 57

Mail maarten@8d-games.nl

Neem contact op met Maarten!

Abonneer je op onze nieuwsbrief