Implementatie zorgtechnologie

Hoe kunnen we de implementatie van serious games voor de zorg verbeteren?

Zorginnovaties en technologieën die op de plank belanden en de eindgebruiker niet bereiken: het is een complex probleem waar – gelukkig – steeds meer over wordt geschreven en gesproken. Aan ideeën en betrokkenheid is geen gebrek, waarom is een effectieve implementatie van de zorgtechnologie dan toch zo lastig? Daarover gaat het whitepaper ‘Waarom serious games voor de zorg de eindgebruiker wel/niet* bereiken’.

Een belangrijke vraag waarvoor geen eenduidige oplossing bestaat. Om de uitdagingen helder in kaart te brengen gingen wij in gesprek met verschillende mensen die betrokken zijn bij zorginnovatietrajecten: van onderzoeker en arts tot innovatiemanager en softwareontwikkelaar. Dit levert een interessante reeks inzichten en aanbevelingen op: kennis die we graag delen!

Ontdek:

1
Waarom serious games voor de zorg de eindgebruiker wel of niet bereiken: veelvoorkomende knelpunten
2
Wat we van elkaar kunnen leren om de implementatie te verbeteren: best practices
3
Hoe succesvolle implementatie van serious games voor de zorg eruitziet: recente case studies

Klinkt goed? Lezen maar!

En geen zorgen, je hoeft bij ons niet direct contactgegevens achter te laten. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan even contact met ons op.

Met medewerking van:

Claire Diets

Claire Diets is werkzaam bij Jeugdbescherming Overijssel. Eerst als jeugdbeschermer bij gezinnen, sinds 2020 op de afdeling Innovatie & Marketing. Sinds het behalen van haar Master Health Care & Social Work is zij veel bezig met onderzoek naar de effectiviteit en implementatie van zorginnovaties. Vanuit haar rol bij Jeugdbescherming Overijssel is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een VR-experience ter verbetering van de dienstverlening aan gezinnen in complexe scheidingen.

Job van ’t Veer

Job van ’t Veer is lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool en auteur van het boek Ontwerpen voor zorg en Welzijn (Uitgeverij Coutino, 2020). Van ‘t Veer voert praktijkgericht onderzoek uit naar hoe digitale innovaties een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg en daarmee ook aan het leven van mensen. In 2017-2018 werkte hij aan het onderzoekstraject SoVaTass: samen met welzijnsorganisatie Accare onderzocht hij hoe digitale games kinderen met ASS kunnen ondersteunen bij het aanleren van sociale vaardigheden.

Theo Dirksen

Theo Dirksen heeft 20+ jaar ervaring met de vermarkting van technische innovaties die inspelen op sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Hij was betrokken bij innovatieve producten als De Tovertafel en Springlab Beweegvloeren. Bij beide organisaties werkte hij aan het overbruggen van de onderzoeksfase en de uiteindelijke vermarkting. Dirksen is gespecialiseerd in het creëren van draagvlak voor verandering, met name in de zorg en het sociaal domein. 

Maarten Stevens

Maarten Stevens ontwikkelt met zijn bedrijf 8D Games innovatieve toepassingen die gebruikt worden in de zorg, het bedrijfsleven en bij de overheid. Hij is ervan overtuigd dat games levens kunnen  veranderen – míts ze effectief worden geïmplementeerd. Maarten zet zich graag en veel in voor het  verbeteren van de processen tussen ontwikkelaars, opdrachtgevers en de markt.

Carina Bethlehem

Carina Bethlehem is werkzaam als intensivist bij Medisch Centrum Leeuwarden. In 2022 won zij de publieksprijs van het wetenschapssymposium Medicine Based Evidence met haar onderzoek The prevalence of mental frailty in ICU survivors and informal caregiver strain. De afgelopen jaren was zij samen met haar directe collega’s op de IC nazorgpoli nauw betrokken bij de ontwikkeling van een virtual reality game die patiënten ondersteunt bij het revalideren na een verblijf op de IC. Deze game was onderdeel van het promotietraject I See U: unravelling pathways of recovery after critical illness van Lise Beumeler.

Vragen? Of even sparren?

Bel 058 843 57 57

Mail maarten@8d-games.nl

Maarten denkt graag mee!

Meer weten over serious games voor de zorg?

Serious games voor de zorg maken hun opmars. Maar heb je zelf nog nooit zo’n game gebruikt, dan blijft het hele idee toch wat abstract. Wat voor meerwaarde hebben games voor de zorg en welke concrete voorbeelden zijn er al?

Is een game de beste oplossing voor jouw organisatie?

Beantwoord alle belangrijke vragen samen met ons tijdens een starttraject. Tijdens een creatief starttraject samen met belanghebbenden ontwikkelen we verschillende gameconcepten specifiek voor jouw vraagstuk of organisatie. Aan het einde van het traject ligt er een heldere blauwdruk van het ontwikkeltraject en kies je voor een ‘go’ of ‘no-go’.

  • Van idee naar concrete opties
  • Gameconcepten op maat voor jouw organisatie
  • Veilige investering met tastbare resultaten
  • Verkleint de risico’s van het ontwikkelproces

Abonneer je op onze nieuwsbrief