Ondersteunde Communicatie (OC) Game

Geef iedereen een stem

Ondersteunde Communicatie (OC) is de inzet van alternatieve communicatievormen en -middelen voor mensen die niet of moeilijk spreken. Voor kinderen met een communicatieve beperking is het erg belangrijk dat de omgeving bekend is met OC. Samen met Deelkracht onderzoeken wij hoe ouders en professionals door middel van een game, samen met het kind kennis kunnen maken met OC.

De kracht van spelend leren communiceren
1
Samen kennismaken met de mogelijkheden van OC
2
Laagdrempelige en actieve leermethode
3
Aanpassen en personaliseren naar eigen (communicatieve) situatie
Meer weten over deze ontwikkeling?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Johan vertelt je graag meer

Hoe maken we ouders en professionals vertrouwd met Ondersteunde Communicatie?

Ondersteunde Communicatie kent vele vormen. Denk aan gebaren, pictogrammen, voorwerpen en spraakcomputers. Mensen met een communicatieve beperking kunnen beter meedoen wanneer dit soort ondersteuning wordt ingezet in hun communicatie. Immers: als je kunt aangeven wat je nodig hebt, kun je je leven beter inrichten zoals jij wilt.

Er is veel kennis over OC, maar deze kennis komt helaas nog niet altijd goed terecht bij ouders en professionals. Bovendien zijn de communicatieproblemen en communicatieoplossingen heel divers. Dit maakt het voor ouders en professionals moeilijk om daadwerkelijk te beginnen met OC in de unieke situatie met hun kind of cliënt. 

Zo hebben we het aangepakt

In een gezamenlijk ontwerptraject onderzochten we hoe serious gaming ouders/professionals en kinderen kan helpen om kennis te maken met OC en deze communicatievorm uit te proberen in dagelijkse herkenbare situaties. Tijdens een Probleemstorm en Brainstorm brachten we – samen met de onderzoekers, zorgprofessionals en ouders  – het probleem en verschillende oplossingsrichtingen helder in kaart. Vervolgens heeft het team van 8D Games de best passende oplossing verder uitgewerkt in een wireframe. Dit is een functionele weergave van hoe de speler de game zou kunnen gebruiken. Een wireframe maakt het idee ‘tastbaar’ en toetsbaar in een vroeg stadium. 

Game over Ondersteunde Communicatie
Mock-up van het spelconcept

Deze power-up hebben we gerealiseerd

Het gezamenlijke ontwerptraject heeft nieuwe inzichten en een onderbouwd game concept opgeleverd. Het basisthema: ruimtes in en rondom het huis. Kinderen en professionals/ouders behandelen aan de hand van verschillende kamers allerlei dagelijkse situaties. Met eenvoudige pictogrammen kan geoefend worden met het kenbaar maken van wensen en behoeften, het geven van commentaar en andere communicatieve functies. Daarnaast willen we de mogelijkheid creëren zelf pictogrammen en afbeeldingen te uploaden. Zo wordt het spel breed inzetbaar voor kinderen met verschillende wensen en uitdagingen.

Dit project is nog volop in ontwikkeling. We kijken ernaar uit een mooi product te ontwikkelen. Zodat iedereen een stem heeft en zich ten volste kan ontplooien; een streven dat Deelkracht en 8D Games verbindt!

Wireframe Ondersteunde Communicatie Game
Op de hoogte blijven over de Ondersteunde Communicatie Game?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Neem contact op met Johan

Abonneer je op onze nieuwsbrief