Samen met welzijns- en jeugdwerkorganisaties uit Nederland, Duitsland, Griekenland en Kroatië is 8D Games van start gegaan met ‘Be Active, Be Well’. Het project is gericht op het bevorderen van beweeggedrag onder Europese jeugd. Het belangrijkste beoogde resultaat: een speelse interventie die professionals – zoals jeugdwerkers en psychologen – helpt om jongeren te ondersteunen bij het opbouwen van een actieve leefstijl. Alle projectresultaten zullen na afronding van het project gratis beschikbaar zijn via een digitaal platform.

Veel jongeren willen wel actief leven, maar er lijkt vaak iets te ontbreken in de motivatie ‘puzzel’ om het ook daadwerkelijk te doen. Wat de ontbrekende schakel is, is voor iedereen weer anders: de een heeft moeite met het opbouwen van een routine, de ander heeft behoefte aan meer kennis over het nut van actief leven. Het is belangrijk om jongeren hierbij te ondersteunen, zeker kwetsbare groepen met minder mogelijkheden of minder financiële middelen. Ook jongeren met mentale problemen – een belangrijke doelgroep binnen dit project – hebben veel baat bij voldoende beweging. Een gezonde en actieve levensstijl kan depressieve of angstige gevoelens aanzienlijk verminderen.

Via interviews met zowel jongeren als jeugdwerkers in alle betrokken landen heeft het partnerschap van Be Active, Be Well onderzocht welke motivators en knelpunten jongeren ervaren wanneer het aankomt op actief leven. Dit maakt het mogelijk om beter te identificeren op welk vlak een beweeginterventie voor jongeren zoveel mogelijk waarde kan toevoegen.

Anna Verlaek, werkpakketleider van de onderzoeksfase: ‘Wat vooral opviel tijdens de interviews: jongeren zien de kracht van bewegen vooral in het samen zijn en doen met anderen, maar ze hebben ook veel behoefte aan autonomie, zoals zelf kunnen bepalen welke activiteiten ze op de lange termijn gaan doen. Aan de kant van de jongerenwerkers zagen we dat zij de noodzaak zien om het beweeggedrag van jongeren te stimuleren, maar op dit moment geen middelen en know-how hebben hoe ze dat het beste kunnen doen tijdens hun contactmomenten met jongeren.’

Bas Altenburg, vanuit 8D Games betrokken bij het project, vult aan: “Het is daarnaast belangrijk dat jongeren begrijpen hoe motivatie werkt. Pas als je de redenen van ‘afhaakgedrag’ kunt pinpointen en erop kunt reflecteren, kun je gericht aan de slag met valkuilen in je eigen motivatie. Iemand die sporten leuk en nuttig vindt, maar het lastig vindt om routine op te bouwen én zich daarvan bewust is, kunnen we praktische handvatten en tips geven om iets aan die specifieke valkuil te doen. Gezonder (beweeg)gedrag begint in die zin bij een hoger zelfsturingsvermogen. Dat is een belangrijke conclusie die we meenemen in ons ontwerp voor de interventie.”

Wil je meer weten over dit project, het volledige onderzoeksrapport inzien of later in het proces aansluiten bij een test? Altijd leuk! Neem contact op met Bas (8D Games, design) of Anne (projectinitiator, @Change).

Be Active, Be Well is een samenwerking tussen Sirius (Kroatië), @Change (Nederland), 8D Games (Nederland) Smile of The Child (Griekenland) en YEPP Europe (Duitsland). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus+.

Meer weten over serious games?

Bel 058 843 57 57

Mail maarten@8d-games.nl

Neem contact op met Bas

Abonneer je op onze nieuwsbrief