Serious games voor educatie

Spelend leren werkt

Games en educatie: hoe brengen we het succesvol samen? En zorgen spelprincipes er nou echt voor dat lesstof beter beklijft? Op deze pagina leggen we uit waarom leren en spelen zo’n goede combinatie is. Ook vind je hier voorbeelden van educatieve games uit ons portfolio.

Een goede educatieve game…
1
Is uitdagend genoeg om te blijven spelen – maar ook weer niet zó moeilijk dat de leerling afhaakt
2
Geeft inzicht in de voortgang die er geboekt wordt (motiverend)
3
Biedt een veilige context om te leren; fouten maken is niet erg
Vragen? Of even sparren?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Johan denkt graag mee!

Leren met een game zorgt voor een meer zelfsturende houding, meer motivatie en een actievere betrokkenheid bij de lesstof

In 2013 voerde TNO een effectiviteitsonderzoek uit naar vijf verschillende serious games op vijf verschillende scholen. Een van de conclusies: het spelen van een serious game geeft kinderen een groot gevoel van controle over de manier van leren. Het resultaat is een hogere ‘self-efficacy.’

Wat dat betekent? Bij een hogere ‘self-efficacy’ is er sprake van een meer zelfsturende houding, meer motivatie en een actievere betrokkenheid bij de leerstof. Spelelementen – bijvoorbeeld het zien toenemen van je score – helpen hierbij. Serious games hebben zo een gunstig effect op de leerhouding.

Effectiviteit educatieve games

In de wereld van serious games heeft men het vaak over transfer: in hoeverre wordt gedrag of leerstof uit de game ook echt onthouden of toegepast in de echte wereld? Een voorbeeld: je kunt een kind uitstekend via een game leren wat gezonde voeding is en wat niet. Maar dat wil nog niet zeggen dat het kind daar vervolgens ook wat mee doét in het dagelijks leven.

Hoe los je dit op? Ten eerste geloven we dat de beste serious games geen transfer nodig hebben. Liever zorgen we ervoor dat de speler al tíjdens de game het gewenste gedrag laat zien – denk aan bewegen, quizvragen oplossen of fruit eten als integraal onderdeel van het spel.

Daarnaast geloven wij in hybride vormen van educatieve games, waarbij de lessen uit de game nabesproken of getoetst worden samen met een docent of begeleider. Verandering begint bij bewustwording. Door het nabespreken ontstaat food for thought en vindt het geleerde een plek in het dagelijks leven.

Ook voor deze reflectiemomenten zijn speelse, actieve vormen te verzinnen. Begeleiding en duiding zorgt ervoor dat de boodschap beklijft, terwijl de spelelementen ervoor zorgen dat de motivatie op peil blijft.

Voorbeelden uit ons portfolio

Educatieve game over seksuele gezondheid

Shkorey is een digitale spelapplicatie waarmee Eritrese jongeren in Nederland spelenderwijs leren over seksuele en reproductieve gezondheid, geboortezorg en de zorg voor jonge kinderen. Deze thema’s brengen we tot leven door spelers mee te nemen in de verhalen van een vriendengroep. Ieder lid van de groep staat voor eigen dilemma’s op het vlak van seksualiteit en gezondheid. Als speler kies je een personage en vraag je je bij iedere situatie af: ‘Wat zou ik nu doen?’ Iedere keuze heeft invloed op het verloop van het verhaal. Goed of fout bestaat niet; het gaat puur om het bewust kunnen maken van keuzes.


Ook bij deze game hebben de de online wereld verbonden aan de echte wereld. Een belangrijke extra functie is de integratie van een lokale zorgkaart. Hiermee kunnen spelers eenvoudig een zorgverlener in de buurt vinden die zich bezighoudt met een thema dat in het spel aan de orde is gekomen. Zo bevorderen we het daadwerkelijk handelen naar de lessen uit het spel.

serious game leerdoel
serious game onderwijs

Educatieve game over erfgoed

DigiTales maakt educatie over cultureel erfgoed aantrekkelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij kunnen een DigiTale spelen op een mobiel apparaat en actief aan de slag met verhalen over hun regionale geschiedenis. Iedere DigiTale wisselt educatieve componenten af met actieve, speelse mini-games. Spelers luisteren bijvoorbeeld eerst naar een oud volksverhaal uit de eigen regio en moeten daarna speuren naar historische objecten die in het verhaal voorkwamen in een gamey omgeving. Hebben ze het object gevonden? Dan ontgrendelen ze meer informatie en bewaren ze het object in hun eigen ‘digitale schatkamer’.

Naast de DigiTales-bibliotheek hebben we kleurrijke speelzuilen ontwikkeld die de verhalen letterlijk naar de klaslokalen en musea toe brengen. Wederom een combinatie van online en offline die ervoor zorgt dat informatie daadwerkelijk bij de spelers aankomt en beklijft.

Educatieve game over landschapsgeschiedenis


Geopark de Hondsrug (Drenthe, NL) en Terra.Vita (Duitsland) zijn unieke natuurgebieden vol geologisch, archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Een hele eer dat wij aan de slag mochten met een game die het ontdekken van de beide parken nog leuker maakt voor een jonge doelgroep. Het augmented reality spel The Lost Collection’ is te spelen op mobiele apparaten in het hele UNESCO-gebied. Spelen en leren gaan daarbij hand in hand. Kinderen worden uitgedaagd objecten en dieren uit de ijstijd te vangen in augmented reality en zo de collectie van professor Problemenstein compleet te maken. Informatie kan direct in de context geplaatst worden of komt zelfs tot leven via de AR-funcationaliteit. Dit maakt geschiedenis tastbaar en invoelbaar voor een jonge doelgroep.

serious game educatie

Wij ontwikkelen serious games voor educatie met:

Meer weten over educatieve serious games?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Neem contact op met Johan, geschoold in ‘Gamefull Learning’ aan de Unversiteit van Michigan!

Voorbeelden serious gaming in het onderwijs

Serious gaming is altijd in ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar de effectiviteit van verschillende soorten games in verschillende sectoren. In deze blog delen wij onze ervaring met het ontwikkelen…

Lees blog

Abonneer je op onze nieuwsbrief