Op naar een inclusieve arbeidsmarkt

“Spelers krijgen bite-sized scenario’s voorgeschoteld en kunnen daarna gericht aan de slag met de thema’s waarover zij nog te weinig weten.”


Hoe kun je als werkgever of leidinggevende bijdragen aan een betere inclusie van mensen met autisme op de arbeidsmarkt? Om die vraag draait het Europese project Autism: Spectrum of Employment Skills (ASES). Binnen het consortium ontwikkelen wij een game die leidinggevenden leert hoe zij hun sollicitatieprocedure toegankelijker kunnen maken voor kandidaten met ASS. Ook leren spelers hoe zij werkzaamheden en teams op zo’n manier kunnen inrichten dat ook mensen met autisme binnen de organisatie kunnen floreren. De serious game is speciaal bedoeld voor het Europese MKB.

Mensen met autisme kunnen van onschatbare waarde zijn op de werkvloer. Helaas is er juist onder deze doelgroep een flinke afstand tot de arbeidsmarkt. Zo concludeerde het European Economic and Social Committee (EES) dat minder dan 10% van deze doelgroep op dit moment betaald werk heeft. Een van de oorzaken is dat standaard sollicitatieprocedures niet genoeg rekening houden met de uitdagingen die mensen met autisme ervaren. Zo sluit je als maatschappij veel mensen buiten die heel geschikt zouden zijn voor allerlei banen, maar simpelweg meer moeite hebben om hun vaardigheden in een klassiek sollicitatiegesprek goed uit de verf te laten komen. 

Bestaande initiatieven

Er zijn al eerder initiatieven opgezet om de kansen van mensen met autisme op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo is er in de Verenigde Staten een interessante pilot geweest onder leiding van de neurowetenschapper Leanne Chukosie, die het gat tussen mensen met autisme en de arbeidsmarkt treffend verwoordde: “Er is zoveel talent dat nu thuis zit – en dat is een enorm verlies voor de buitenwereld. Dit zijn vaak precies de werknemers die je wilt: intelligent, in staat om zich lange tijd te focussen, innovatieve probleemoplossers, loyaal en betrouwbaar.” (Bron

Samen met haar onderzoeksteam startte Chukoskie een pilot waarin 25 hoogopgeleide jongeren met autisme aan de slag gingen met het aanleren van soft skills die je nodig hebt op de arbeidsmarkt. Vernieuwend was het gebruik van serious games om die vaardigheden te oefenen. Zo moesten de jongeren een ruimteschip besturen door ernaar te blijven kijken; dit om te oefenen met het behouden van oogcontact – iets dat belangrijk is op de werkvloer en tijdens sollicitaties, maar voor mensen met autisme vaak lastiger is. 

Serious game over autisme voor het MKB

Bijzonder aan het ASES-project is dat het consortium zich specifiek richt op lesmateriaal voor de persoon aan de ándere kant van de (sollicitatie)tafel: de werkgever of leidinggevende. Inclusie komt immers van twee kanten. Grote bedrijven als Microsoft en Dell hebben al sollicitatieprocedures die speciaal ontwikkeld zijn om mensen met autisme voor het team te werven. Met succes: recruiters en leidinggevenden geven aan dat ze betere luisteraars en betere managers zijn geworden door zich specifiek in deze doelgroep te verdiepen. Dergelijke grote investeringen en programma’s zijn voor het MKB vaak niet haalbaar. Met de ontwikkeling van een gratis beschikbare serious game hopen wij ook leidinggevenden in het MKB de handvatten te geven om hun organisatie toegankelijker te maken voor mensen met autisme. In de game zullen verschillende thema’s aan bod komen, van de sollicitatieprocedure tot het samenwerken in teams.

Directe feedback, speelse vorm

Vanuit 8D Games is game designer Bas Altenburg betrokken bij de ontwikkeling van de ASES serious game. Hij denkt dat deze vorm zich goed leent voor de beoogde doelgroepen. Altenburg: ‘Zoals het nu lijkt, gaan we een scenario based mobiele game ontwikkelen; de speler leest over een bepaalde situatie en kan door te swipen kiezen welke reactie het meest passend is. Direct na het swipen krijg je feedback op de gemaakte keuze. Misschien lees je dat de kandidaat direct na jouw opmerking wegloopt – of juist dat de sfeer opeens veel ontspannender is.’

Een voordeel van een digitale game is dat de speler eindeloos kan oefenen met sociale situaties zonder dat deze in scene gezet hoeven te worden. Ook kunnen spelers gerichter leren. Altenburg: ‘Het doel van de game is vooral: ontdekken op welk vlak je als speler nog kennis ontbeert. Spelers krijgen bite-sized scenario’s voorgeschoteld en kunnen daarna gericht aan de slag met de thema’s waarover zij nog te weinig weten. Zo krijgen mkb’er meer inzicht in de manier waarop je een werkplek creëert waarin ook mensen met autisme kunnen doorgroeien.’

Knelpunten uit de praktijk

De scenario’s in de game zullen gebaseerd worden op veel voorkomende knelpunten die mensen met autisme ervaren op de arbeidsmarkt. Om voldoende expertise op dit vlak te waarborgen, zijn organisaties als Specialisterne ApS (Denemarken) en de Federação Portuguesa de Autismo (Portugal) en the Latvian Autism Association (Letland) betrokken bij het partnerschap. Partners Dekaplus (Cyprus), Oecon Group (Griekenland) en Business Confederation of Macedonia (Noord Macedonië) zijn vanuit de ondernemerskant betrokken. Lees meer op www.asesproject.eu.

Meer weten over de ASES serious game?

Mail bas@8d-games.nl

Neem contact op met projectleider Bas

Abonneer je op onze nieuwsbrief