In samenwerking met onderwijspartners uit Roemenië, Cyprus, Estland en Nederland werkt 8D Games aan de “Growth Game” – een innovatieve manier om de growth mindset onder leerlingen in het basisonderwijs te bevorderen. De game is geïnspireerd op de theorie van de gerenommeerde psycholoog Carol Dweck en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2024 opgeleverd. Leerkrachten kunnen straks gratis gebruikmaken van deze materialen. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van Erasmus+ Partnerschappen programma.

‘Een cruciaal element van de growth mindset is het geloof dat talent en intelligentie geen vaststaande eigenschappen zijn, maar eigenschappen die ontwikkeld kunnen worden door toewijding, inzet en een open leerhouding. Dit positieve perspectief heeft aantoonbare voordelen voor de schoolprestaties. Wanneer leerlingen, met name kinderen en jongeren, geloven dat ze kunnen groeien en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen, zijn ze meer gemotiveerd om hun best te doen en ervaren ze minder angst om te falen,’ vertelt Giel Hekkert, vanuit 8D Games initiatiefnemer en projectleider van het consortium. 

Een PISA-onderzoek van 2018 wijst uit dat slechts 63% van de Europese scholieren op dat moment een groeimindset heeft. ‘Dit betekent dat er nog steeds veel leerlingen zijn die denken dat hun intellect en vaardigheden onveranderlijk zijn, wat bekendstaat als een fixed mindset,’ aldus Hekkert. ‘Bovendien is de theorie achter de growth mindset nog niet bij iedereen bekend, waardoor de principes niet altijd consequent worden toegepast. Ons partnerschap heeft als doel hier verandering in te brengen.’

Lees meer over: Serious Games in het basisonderwijs

Het Europese partnerschap is in 2021 gestart met een grondige inventarisatie van bestaande growth mindset interventies binnen het primair onderwijs in alle betrokken landen. Welke methodes zijn effectief en welke juist niet? Daarnaast werd onderzocht hoe vertrouwd docenten op dit moment zijn met de theorie achter de growth mindset. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor het curriculum en de creatieve interventie die het partnerschap op dit moment ontwikkelt.

‘Binnen het partnerschap is 8D Games verantwoordelijk voor het creatieve concept van de game en de technische realisatie van het geheel. Naar aanleiding van het verkennende onderzoek hebben we drie concepten voorgesteld aan het partnerschap: een volledig analoge game, een hybride vorm en een sterk scenario-gerichte digitale game,’ aldus Hekkert. ‘Belangrijk voor ons is dat de implementatie van de materialen zo laagdrempelig mogelijk is en dat leerkrachten achter de gekozen vorm staan. Dat betekent ook dat – hoewel de naam anders doet vermoeden – een serious game niet altijd volledig digitaal hoeft te zijn. In dit geval is de keuze gevallen op een mengvorm: growth mindset challenges die in de klas worden uitgevoerd, maar die vindbaar zijn en samengesteld kunnen worden via een web-based generator, zodat het de leerkracht weinig moeite kost om een passend en effectief lespakket samen te stellen.’

Lees meer over: Internationale partnerschappen, werken aan educatie en jongerenwelzijn

Het ontwikkelen van de creatieve uitdagingen is een gedeelde inspanning van het partnerschap, waarin verschillende onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn. Hekkert: ‘Dit zorgt ervoor dat we zeker weten dat de opdrachten voldoende divers, een goede didactische basis hebben en toepasbaar zijn in verschillende Europese onderwijscontexten. De growth mindset is iets dat leerlingen door heel Europa helpt in hun ontwikkeling – het is een denkwijze waar mensen een hele leven baat bij hebben. Juist daarom hebben we ervoor gekozen dit project internationaal aan te vliegen.’

Om docenten te helpen de Growth Game effectief in hun klaslokalen te implementeren, ontwikkelt het partnerschap tot slot een gebruikersgids en een evaluatiemethode. Deze evaluatiemethode helpt docenten om te monitoren in hoeverre de leerhouding van de scholieren positief is veranderd door de growth mindset challenges. Hekkert: ‘Met deze aanvullende bronnen kunnen leerkrachten straks het maximale uit de game en het bijbehorende curriculum halen.’

De ontwikkelde techniek voor de Growth Game biedt aanknopingspunten voor doorontwikkeling. ‘Het systeem dat we hebben gebouwd leent zich goed voor het adaptief aanbieden van verschillende lesmaterialen, ook over andere onderwerpen. We zullen zeker onderzoeken hoe het framework dat binnen dit project is ontwikkeld van pas kan komen bij andere educatieve doelstellingen – zeker binnen een Europese context, aangezien we al rekening hebben gehouden met meertaligheid. Voor nieuwe samenwerkingen op dit vlak staan we altijd open!’

De Growth Game en de bijbehorende materialen zullen kosteloos beschikbaar gesteld worden via www.growthgame.eu. Voor meer informatie of een gesprek over een samenwerking kan contact opgenomen worden via info@8d-games.nl 

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van Erasmus+ Partnerschappen programma.

Samenwerken op Europees niveau?

Mail sven@8d-games.nl

Sven vertelt graag meer over Erasmus+!

Abonneer je op onze nieuwsbrief