8D Games is van start met een co-creatief ontwerptraject binnen het samenwerkingsverband ‘VR4eVR’, bestaande uit o.a. het UMCG, Koninklijke Visio en diverse zorgverleners en academische instellingen. Het doel van het samenwerkingsverband is om – met de inzet van virtual reality – betere zorg te ontwikkelen voor mensen met visuele klachten na een beroerte. Ons team zal de komende tijd een co-creatieproces met eindgebruikers, artsen en onderzoekers begeleiden om tot een innovatieadvies te komen: aan welke voorwaarden moet een dergelijk zorgproduct voldoen om te slagen? 

Ongeveer de helft van de mensen die een beroerte hebben gehad, ervaart halfzijdige blindheid, ook bekend als hemianopsie. Deze vorm van blindheid ontstaat doordat een deel van de hersenen beschadigd is dat verantwoordelijk is voor visuele waarneming. Beide ogen zijn dan blind aan de linker- of rechterkant. Halfzijdige blindheid kan aanzienlijke beperkingen met zich meebrengen in diverse activiteiten, zoals verkeersdeelname, lezen, werk, winkelen en tv kijken. Naast psychologische en emotionele gevolgen, heeft het ook invloed op de algehele gezondheid en deelname aan het maatschappelijk leven. 

In het samenwerkingsverband VR4eVR (uitgesproken als VR forever) wordt expertise op het gebied van onder andere VR-technologie, hersenonderzoek, visuele revalidatie en serious gaming gebundeld om voor deze doelgroep betere zorg te ontwikkelen. De virtual reality thuistraining moet mensen in staat stellen om in hun eigen omgeving, op een eigen tempo te revalideren. Het is de bedoeling dat ieder jaar ongeveer 1000 mensen op deze manier meer grip krijgen op hun eigen herstel en revalidatieproces. Hierdoor wordt ook de druk op de zorg verlicht en barrières voor revalidatie weggenomen.

Een ander belangrijk doel van het onderzoek is dat familie, collega’s en professionals rond de persoon met halfzijdige blindheid meer betrokken zijn bij de revalidatie en inzicht krijgen in hun visuele beperking. Dit moet bijdragen aan meer bewustwording en begrip, waardoor sociale en beroepsmatige participatie vanzelfsprekender blijft. 

Een integrale insteek die wij vanuit onze ervaringen met serious games voor de zorg van harte onderschrijven. Een innovatie staat nooit op zichzelf en het betrekken van de omgeving – zelfs al tijdens het ontwikkelproces – vergroot de kans op succesvolle implementatie aanzienlijk. We kijken ernaar uit vanuit onze ervaring met inzet van techniek en gaming bij te dragen aan dit grootschalige onderzoek. 

Het VR4eVR consortium wordt aangevoerd door Prof. Frans W. Cornelissen, hoogleraar Visuele Neurowetenschappen aan de faculteit Medische Wetenschappen van het UMCG. Andere partners binnen het consortium zijn onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, het Donders institute in Nijmegen, Tilburg University, Universiteit Utrecht , Hanze University en Koninklijke Visio. Naast de subsidie vanuit NWO krijgt het project VR4eVR financiële steun vanuit Visio Foundation

.

Meer weten over serious games?

Bel 058 843 57 57

Mail maarten@8d-games.nl

Neem contact op met Bas

Abonneer je op onze nieuwsbrief