In samenspraak met jongeren en zorgprofessionals hebben GGz Centraal en 8D Games een prototype ontwikkeld voor de ‘Lifestyle Challenge’, een serious game die jongeren met psychiatrische problematiek ondersteunt bij het aanleren en behouden van een gezonde leefstijl. De resultaten uit het co-creatieproces zijn veelbelovend, aldus Bianca Braakhuis, Programmamanager Leefstijl: ‘Met leefstijlverandering moet je samen aan de slag; je kunt het als zorgprofessional niet van bovenaf opleggen. In die zin is het samen ontwerpen van dit spel een belangrijke stap in de goede richting. Het zet jongeren en professionals op een leuke manier aan het denken over wat zij zelf nodig hebben om leefstijlverandering te laten slagen.’

Een belangrijke mijlpaal binnen het innovatietraject was de co-creatiesessie met jongeren tussen de 14 en 18 jaar, allen met een psychische kwetsbaarheid. Bas Altenburg, begeleider van de sessie en game designer bij 8D Games: ‘Het was leuk om te merken hoeveel energie er loskwam toen we in gesprek gingen over de game, zowel bij de jongeren als bij ons team. Wij zijn bij zo’n sessie op zoek naar ongefilterde perspectieven van de doelgroep, want anders kunnen we geen game maken die hen aanspreekt. Dat is een gelijkwaardige en veilige insteek voor een gesprek, hoe serieus of gevoelig het onderwerp ook is.’ Braakhuis voegt daaraan toe: ‘Deze jongeren hebben vaak te maken met stigma’s. Mensen doen allerlei aannames over wat zij wel of niet zouden kunnen. De ontwerpers van 8D Games benaderden de deelnemers zoals iedere andere groep tieners. Zij zoomden juist in op hun talenten, waardoor hun kwetsbaarheid helemaal geen issue is geweest. De jongeren hebben een onmisbare bijdrage geleverd aan het prototype voor de game en bovenal veel plezier gehad.’

Het voorgestelde gameconcept biedt jongeren en professionals de mogelijkheid om samen gepersonaliseerde doelen op te stellen en deze samen op een visuele manier te monitoren. Naast de custom opties moeten er vooraf opgestelde challenges in het spel komen waarmee jongeren extra punten kunnen verdienen. Altenburg: ‘We denken dan aan dagopdrachten en weekopdrachten. De dagopdrachten zijn heel laagdrempelig, zoals een korte wandeling. Een weekopdracht is iets uitdagender, bijvoorbeeld: doe een proefles van een sport die je leuk lijkt. Zo’n opdracht is makkelijker wanneer je al andere successen hebt behaald via het spel. Net zoals het makkelijker is om iets van je dag te maken als direct na het opstaan al één simpele taak uitvoert, zoals je bed opmaken.’

Ook gaven jongeren aan dat ze graag het uitvoeren van challenges zouden willen delen met groepsgenoten, bijvoorbeeld met behulp van een foto. Ook deze functionaliteit is opgenomen in het prototype. Altenburg: ‘Dat sociale aspect kan heel motiverend werken, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld: hoe bouwen we de game op zo’n manier dat de sfeer onderling veilig blijft, zonder de zorgprofessionals extra te belasten?’

Lees meer over het implementeren van technologische toepassingen binnen de zorg

Ook de co-creatiesessie met zorgprofessionals van GGz Centraal heeft het belang van de doorontwikkeling van het prototype onderstreept. Braakhuis: ‘Onze professionals zien in dit gameconcept een krachtige tool om een gat op het gebied van psycho-educatie te dichten. Er is van alles bekend over de positieve effecten van voldoende slapen, gezond eten en regelmatig bewegen – maar hoe je jongeren stimuleert om dit ook echt in de praktijk te brengen, daar zijn weinig hulpmiddelen voor. De Lifestyle Challenge zou jongeren een flinke steun in de rug geven om ook naast de behandeling bezig te blijven met een gezonde leefstijl. We zijn dan ook zeer gemotiveerd om vervolgfinanciering te vinden voor de technische realisatie van de game.’

De Lifestyle Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis. Vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar leefstijl@ggzcentraal.nl.

Meer weten over serious games voor de zorg?

Serious games voor de zorg maken hun opmars. Maar heb je zelf nog nooit zo’n game gebruikt, dan blijft het hele idee toch wat abstract. Wat voor meerwaarde hebben games voor de zorg en welke concrete voorbeelden zijn er al?

In gesprek over games voor de zorg?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Neem contact op met Johan

Abonneer je op onze nieuwsbrief