ACBC

Game tegen online pesten

Whatsapp, Instagram, Snapchat, TikTok: een groot deel van het sociale leven van jongeren speelt zich tegenwoordig online af. Deze online communicatievormen brengen veel mooie mogelijkheden met zich mee, maar ook nieuwe gevaren en risico’s. Een daarvan is online pesten, ook wel cyberbullying. Cyberbullying kent veel vormen, van sexting tot subtielere vormen zoals buitensluiting. Als technische partner in het Europese ACBC-project ontwikkelen we een educatieve serious game die jongeren traint in het herkennen, begrijpen en voorkomen van online pestgedrag in al zijn verschijningsvormen.

Download ACBC via:

De kracht van ACBC

1
Gebaseerd op internationaal onderzoek naar soft skills
2
Veilige context om met verschillende rollen te oefenen
3
Getest door tieners in heel Europa

Hoe maak je jongeren weerbaar tegen online pesten?

Het ACBC-project (voluit: Adress Cyberbullying By Creating Consious Online Community) is een samenwerkingsverband met partners uit Roemenië, Portugal, Griekenland, Engeland en Litouwen. Cyberbullying beperkt zich helaas niet tot de landsgrenzen en is onder jongeren door heel Europa een fors probleem. De grote uitdaging voor ons lag dus in het vinden van een vorm die voor een jonge, brede doelgroep interessant is en blijft.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar zijn veel online en worden daar bedolven onder de mogelijkheden: overal zijn vrienden, nieuwe contacten, spelletjes en memes die om hun aandacht vechten. De game moest dus –  ironisch genoeg – qua look en feel ook wat aansluiten bij de platformen waarop online pestgedrag voorkomt. Niet voor niets spreken juist die platformen de doelgroep zo aan. 

Zo hebben we het aangepakt

Na brainstorms met de Europese partners viel de keuze op een verhalend 2D gameconcept. Spelers krijgen herkenbare dilemma’s voorgelegd en moeten steeds kenbaar maken hoe zij zouden handelen in die situatie. Dit doen zij door naar links of naar rechts te ‘swipen’. De dilemma’s zijn samengesteld door jeugdhulpinstanties uit de verschillende Europese partnersteden en natuurlijk gebaseerd op ervaringen van de doelgroep zelf. De bètaversie werd in Nederland getest door Fier, het landelijk expertisecentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De serious game tegen online pesten zal ingebed worden in de huidige structuren voor jeugdhulpverlening in verschillende Europese landen.

Ontwerp ACBC

“I have only positive things to say about the collaboration with 8D-Games. They have created games with high level of quality. We are collaborating for the ACBC project and their contribution is very important.”

Case: ACBC

Maria Skoufi

Senior Project Management

Deze power-up hebben we gerealiseerd

De testen met de doelgroep leverden zowel inhoudelijk, technisch als grafisch weer nieuwe inzichten op (zoals het een goede test betaamd!). Zo is ervoor gekozen meer foto’s met emotie te gebruiken op de ‘speelkaarten’, zodat de doelgroep zich beter in de dilemma’s kan verplaatsen. Ook zijn er richtlijnen voor de inzet van de game gescrheven, zodat jeugdwerkers door heel Europa de jongeren voldoende kunnen begeleiden tijdens het spelen.

Aan de slag met ACBC? Alle materialen zijn gratis beschikbaar via de App of Playstore.

Op zoek naar gedragsverandering?

Vragen? Of even sparren?

Bel +31(0) 58 843 57 57

Mail giel@8d-games.nl

Giel denkt graag mee!

Begin met ons creatieve starttraject. Samen met jou, de doelgroep en alle andere betrokkenen leggen we een stevige fundering onder je serious game of gamification. Meer draagkracht, minder risico’s tijdens het ontwikkelproces.

De serious game ACBC levert een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goal #10: Verminderde ongelijkheden en #4: Kwaliteitsonderwijs. De game helpt jongeren online pesten te herkennen, begrijpen en voorkomen door hen een veilige en leuke omgeving te bieden. Het moedigt jongeren ook aan om bewuster om te gaan met de online wereld en leert hen de gevolgen van hun acties in te zien. Door jongeren in staat te stellen bewuster en waakzamer online te zijn, helpt ACBC ongelijkheden te verminderen en biedt het een waardevolle leerervaring voor kwaliteitsonderwijs.

Abonneer je op onze nieuwsbrief