Serious gaming is meer dan alleen vermaak, het is een krachtig middel voor leren, training en ontwikkeling. Dat roepen wij natuurlijk al langer, maar wat we nog niet heel vaak hebben besproken is: taal! Taal speelt een belangrijke rol in serious gaming, want het heeft een grote impact op de spelerservaring. In dit artikel bespreken we het belang van games in je moedertaal kunnen spelen én wat serious games voor minderheidstalen kunnen betekenen.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een cruciaal aspect bij het maken van een serious game of gamification. De game dient als een oplossing voor een probleem, of dit nou gaat om patiënten ondersteunen bij revalidatieoefeningen of jongeren aansporen tot een gezondere leefstijl – wanneer de game niet begrijpelijk is, zal het niet goed werken. Het taalgebruik speelt hierbij een grote rol, daarom is het belangrijk dat de boodschap niet alleen helder is, maar ook beschikbaar is in je moedertaal. Uit onderzoek is al eerder gebleken dat kinderen en jongeren op school beter presteren als ze hun moeder- of thuistaal kunnen gebruiken.

Zeker bij serious gaming, waarbij het doel is om een bepaalde gedragsverandering te stimuleren, is het dus van groot belang om de eindgebruiker in zijn of haar eigen taal te kunnen bereiken. Een game gericht op Nederlandstalige patiënten op de IC zal immers niet goed werken als dit enkel in het Engels wordt aangeboden, ook niet als iemand een goede kennis van deze taal heeft. Zo gaven spelers van de MCL Revalidatiegame bijvoorbeeld al aan de game graag in het Fries te willen spelen (en dat kan!). Het voelt minder vertrouwd, en dat kan een gevoel van afstand creëren – met name bij sprekers van kleine en minderheidstalen.

Taal is namelijk niet alleen onderdeel van je identiteit, maar het speelt ook een grote rol in het contact met anderen. Taalbarrières kunnen ontzettend lastig zijn, want mensen voelen snel een afstand tussen zichzelf en hun omgeving wanneer ze niet dezelfde taal (goed) spreken. Dat heeft zowel invloed op de directe communicatie, als op de kwaliteit van, bijvoorbeeld, de zorg of het onderwijs. Door de informatie en instructies in de eigen taal aan te bieden, kan de eindgebruiker de informatie beter begrijpen en meer leren van de game.

Betrokkenheid

Gamen in je moedertaal spreekt de eindgebruiker op een emotioneel niveau aan. Het voelt vertrouwd, brengt meer plezier en zorgt voor meer betrokkenheid. Hoe gemotiveerder je bent bij het spelen van de serious game, hoe effectiever het leerproces zal zijn. Dat geldt voor de meeste leeftijden, maar met name bij jongere doelgroepen is het belangrijk om rekening te houden met hun belevingswereld. Jongeren staan vaak bekend als een lastig bereikbare doelgroep. Om betrokkenheid onder jongeren te creëren weegt niet alleen het onderwerp van de serious game mee (is hier wel behoefte aan?), maar is ook de manier waarop deze doelgroep wordt benaderd van invloed. Lastige onderwerpen moeten op een aantrekkelijke en heldere manier worden aangekaart, en daarbij speelt taalgebruik een grote rol.

Bij 8D Games staat de eindgebruiker centraal, daarom betrekken wij altijd de doelgroep in het ontwikkelproces. Of dit nu gaat om volwassenen of jongeren, samen kijken we naar wat er wel of niet werkt en wat de wensen zijn. Hierdoor is 8D Games zich dan ook zeer bewust van het belang van taal. Wij zijn immers gevestigd in Friesland, een meertalige regio rijk aan grote en kleine talen – en zien van dichtbij hoe belangrijk het is voor onze doelgroepen om onze games in hun eigen taal te kunnen spelen. Zowel in het onderwijs als in de zorg.

Ondersteuning taal

Dat brengt ons tot een belangrijk punt: over het algemeen worden games in het Nederlands of Engels gemaakt. Maar serious gaming kan juist veel voor taalbehoud en -ontwikkeling betekenen. Zo kunnen serious games ook worden gebruikt om minderheidstalen te ondersteunen door spelenderwijs je taalvaardigheden te verbeteren of juist om kennis te maken met een andere taal.

8D Games heeft al meerdere games mogen ontwikkelen die ook beschikbaar zijn in een andere taal, en daar zijn wij heel trots op. Zo hebben wij samen met een aantal lokale Friese partners verschillende games ontwikkeld in en voor de Friese taal. Maar ook: een serious game in het Tigrinya voor Eritrese jongeren. Kortom: games die we graag in het zonnetje zetten!

DigiTales: ontdek erfgoed spelenderwijs

In de interactieve game DigiTales, gesteund door de Provincie Fryslân, brengen we cultureel erfgoed tot leven voor kinderen van 6-12 jaar. DigiTales is een interactieve verhalenbibliotheek waarmee kinderen al lezend, luisterend en spelend kennismaken met Friese volksverhalen Rixt van ‘t Oerd, Het Vrouwtje van Stavoren en De Smid van Eernewoude.

De verhalen zijn uiteraard in het Fries te ontdekken, maar ook in het Nederlands. Zo kun je zelf kiezen in welke taal je het liefst speelt en leert. Er is daarnaast nauw samengewerkt met lokale culturele instellingen, die een plaatselijke of thematische link hebben met het originele volksverhaal. Zo krijgen musea de kans om een jongere doelgroep te bereiken met een aantal topstukken uit hun collectie. De game is ontwikkeld voor kinderen, maar het is natuurlijk ook heel leuk voor volwassenen: ken jij de volksverhalen van je eigen regio wel?

Serious gaming taal
Shkorey - Seksualiteit bespreekbaar maken middels een game, 8D Games

Shkorey: game over seksuele gezondheid

Shkorey (‘Schatje’ in het Tigrinya) is een educatieve game voor Eritrese jongeren. De game biedt informatie over relaties, seksualiteit en geboortezorg in Nederland. Eritrese jongeren durven niet altijd vragen te stellen over gevoelige of persoonlijke onderwerpen, maar deze game biedt een veilige omgeving om informatie en hulp te vinden. Voor jezelf, maar ook voor zorgprofessionals om in te zetten als hulpmiddel in het gesprek. Om dit nog toegankelijker te maken, is de game zowel in het Nederlands als in het Tigrinya te spelen!

In de game Shkorey volg je een groep vrienden waarvan elk personage een dilemma rondom een bepaald thema vertegenwoordigt, bijvoorbeeld: seksuele gezondheid. De speler bepaalt de handelingen van het personage door keuzes te maken die invloed hebben op het verloop van het verhaal. Daarnaast bevat de game kennisquizzen over relevante thema’s en is er een lokale zorgkaart geïntegreerd. Zo kunnen spelers ook eenvoudig een zorgverlener in de buurt vinden.

Shkorey is ontwikkeld in samenwerking met Gemeente Leeuwarden, Stichting Lemat, GGD Fryslân, PincKlouds, de Ghanese gamestudio Leti Arts en diverse culturele mediators en Eritrese jongeren.

Bezoek de website van Shkorey om meer te lezen over deze educatieve game voor Eritrese jongeren.

Ontdek meer games in het Fries

Er zijn inmiddels veel meer games naar het Fries vertaald, waaronder het bordspel Om Tafel. Met deze serious game krijgen (jonge) bedrijfsopvolgers in de agrarische sector een beter beeld van wat er allemaal bij een bedrijfsovername komt kijken. Dat blijkt soms ingewikkelder dan gedacht, zeker omdat het een lastig onderwerp kan zijn voor families. Met ‘Om Tafel’, gemaakt in samenwerking met onderzoekers en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden, breng je al spelenderwijs een goed gesprek op gang!

Daarnaast doen wij onderzoek met Provincie Fryslân en SFBO naar manieren om het gebruik van Fries bij jonge kinderen aan te moedigen. Kinderen komen regelmatig obstakels tegen bij het spreken van Fries op school of daarbuiten, en dat kan voor een taaldrempel zorgen. Hoe ouder je wordt, hoe hoger die taaldrempel lijkt te worden. Daarom is het belangrijk om dit al op jonge leeftijd aan te pakken. In onze prototypes van games ligt de focus daarom op het maken van plezier, en dan is het niet erg als het niet meteen lukt. Je begint immers gewoon opnieuw!

Serious Gaming Taal

Internationale serious games

Wist jij dat wij ook serious games maken voor een internationaal publiek? Met een Europees partnerschap werken we aan een game die jongerenwerkers de beginselen van Acceptance and commitment therapy (ACT) bijbrengt. Dit richt zich op het verbeteren van mentale veerkracht. Met de game BetterACT leren spelers alles over het verbeteren van hun mentale veerkracht, kennis die vervolgens kan worden ingezet om anderen te helpen. Belangrijke kennis die weer kan worden ingezet bij het helpen van meer jongeren.

Ook hebben wij de serious game ACBC gemaakt, een game die zich richt op online pesten. Het leven van jongeren speelt zich steeds meer online af. Dat is vaak heel leuk, maar er kleven ook mindere kanten aan. Online pesten gebeurt in vele vormen, het hoeft niet altijd expliciet te zijn. Samen met onze Europese partners maakten wij een serious game die jongeren leert om pestgedrag te herkennen, begrijpen en voorkomen.

Vragen over de rol van taal in games?

Bel 058 843 57 57

Mail johan@8d-games.nl

Wees bru(taal) en vraag het aan Johan!

Abonneer je op onze nieuwsbrief